โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ม.1 ปีการศึกษา2564

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ม.1 ปีการศึกษา2564 โดยมีรายละเอียดต่างๆดังต่อไปนี้

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ม.1 ปีการศึกษา2564

 

กำหนดการรับสมัคร

⇒จำหน่ายใบสมัคร : วันที่ 1-11 กุมภาพันธ์ 2564 (เวลา 09.00-16.00 น.) และ 12 กุมภาพันธ์ 2564 (09.00-12.00 น.)

⇒รับสมัครโดยตัวแทยนักเรียน : วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00-12.00

⇒รับสมัครโดยตัวนักกเรียนหรือผู้ปกครอง : วันที่ 9-12 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00-12.00 น.

⇒ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบและสถานที่สอบ : วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

⇒สอบประเมินสมรรถภาพทางการเรียน : วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564

⇒ประกาศผล : ภายในวันที่ 9 มีนาคม 2564

 

1.ระดับที่เปิดรับ

⇒ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่1 และ 4

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

⇒ประเภททั่วไป 97 ที่นั่ง

⇒ประเภทสวัสดิการ และประเภทผู้มีความประสงค์อุปการคุณแก่โรงเรียนด้วยการบริจาคเงิน ประมาณ 23 ที่นั่ง

 

3.คุณสมบัตัของผู้สมัคร

⇒กำลังหรือสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาชั้นปีที่6

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒สอบวิชา คณิตศาสตร์ ภษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา

 

5.ค่าสมัครสอบ

⇒200 บาท

 

6.เอกสารที่ใช้สมัคร

⇒ใบสมัคร

⇒หลักฐานการแสดงว่าสำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่6 หรือใบรับรองว่ากำลังศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่6

⇒รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร สอบเข้าม.1 โรงเรียนสาธิตมรภ นครปฐม  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  <<คลิกอ่านที่นี่>>

About TogetherEduClub

Check Also

สอบเข้าม.1 รอบ2 ห้องเรียนปกติ โรงเรียน สพม.ปทุมธานี ปีการศึกษา2565

สอบเข้าม.1 รอบ2 …

Leave a Reply

%d bloggers like this: