โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ระดับ ม.1 ปีการศึกษา2564

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ระดับ ม.1 ปีการศึกษา2564 โดยมีรายละเอียดต่างๆดังต่อไปนี้

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ระดับ ม.1 ปีการศึกษา2564

 

กำหนดการรับสมัคร

⇒สมัครทางออนไลน์ : ตั้งแต่วันนี้ – 3 กุมภาพันธ์ 2564

หรือ

⇒สมัครด้วยตัวเอง : วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2564

⇒ชำระเงิน : ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564

⇒ประกาศเลขที่นั่งสอบและห้องสอบ : วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

⇒สอบ : วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

⇒ประกาศผลสอบ : วันที่ 12 มีนาคม 2564

⇒รายงานตัว : วันที่ 24-25 มีนาคม 2564

 

1.ระดับที่เปิดรับ

ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่1

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่1 จำนวนรับทั้งหมด 345 ที่นั่ง

สอบคัดเลือก120 ที่นั่ง ประกอบด้วย

⇒โครงการพิเศษ SEM  80 ที่นั่ง

⇒สอบคัดเลือกทั่วไป 40 ที่นั่ง

 

ประเภทโควตา จำนวนรับทั้งหมด 215 ที่นั่ง ประกอบด้วย

⇒โควตาบุตรบุคลากร มมส 40 ที่นั่ง

⇒โควตาเรียนดีโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือก 80 ที่นั่ง

⇒โควตาเรียนดีโรงเรียนทั่วไป 20 ที่นั่ง

⇒โควตาเรียนดี โรงเรียนสาธิต มมส ฝ่ายประถม 10 ที่นัง

⇒โควตาพิเศษ วิชาการ/กีฬา/ดนตรี/ศิลปะ โรงเรียนทั่วไป 5 ที่นั่ง

⇒โควตาโครงการบริการวิชาการและแนะแนว 10 ที่นั่ง

 

อุปการคุณ 15 ที่นั่ง

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒กำลังศึกษาระดับประถมศึกษาชั้นปีที่6 หรือเทียบเท่า

⇒คุณสมบัติอื่นตามคณะและสาขาระบุไว้

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒ตามประกาศแต่ละโครงการที่น้องจะสมัคร

⇒สอบข้อเขียนวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์ประกาศรับสมัครระดับม.1 และม.4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  <<คลิกอ่านที่นี่>>

About TogetherEduClub

Check Also

สอบเข้าม.1 รอบ2 ห้องเรียนปกติ โรงเรียน สพม.ปทุมธานี ปีการศึกษา2565

สอบเข้าม.1 รอบ2 …

Leave a Reply

%d bloggers like this: