โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับม.1 ปีการศึกษา2564

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับม.1 ปีการศึกษา2564 โดยมีรายละเอียดต่างๆดังต่อไปนี้

 

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับม.1 ปีการศึกษา2564

 

กำหนดการรับสมัคร

⇒ขยายเวลาการรับสมัคร : ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564

⇒ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : วันที่ 17 มกราคม 2564

⇒กำหนดการสอบ : รอประกาศ

⇒ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ศึกษาต่อ : วันที่ 5 มีนาคม 2564

 

1.ระดับที่เปิดรับ

⇒ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่1

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

⇒4 ห้องเรียน 120 ที่นั่ง

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 ปีการศึกษา 2563 หรือสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาชั้นปีที่6 ไม่เกิน 1 ปี ถ้าเกินอยู่ที่ดุลพินิจของโรงเรียน

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒สอบวิชา คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษาและศาสนา วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย

 

5.ค่าสมัครสอบ

⇒200 บาท

 

6.เอกสารที่ใช้สมัคร

⇒ใบสมัคร

⇒หลักฐานแสดงว่าสำเร็จการศึกา หรือ กำลังศึกษา

⇒รูปถ่ายหน้าตรง

⇒ค่าดำเนินการสอบคัดเลือก 200 บาท

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์รับสมัครนักเรียน โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  <<คลิกสมัครที่นี่>>

About TogetherEduClub

Check Also

สอบเข้าม.1 รอบ2 ห้องเรียนปกติ โรงเรียน สพม.ปทุมธานี ปีการศึกษา2565

สอบเข้าม.1 รอบ2 …

Leave a Reply

%d bloggers like this: