โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ระดับ ม.1 ปีการศึกษา2564

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ระดับ ม.1 ปีการศึกษา2564 โดยมีรายละเอียดต่างๆต่อไปนี้

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ระดับ ม.1 ปีการศึกษา2564

 

กำหนดการรับสมัคร

สมัครทางออนไลน์ : ตั้งแต่วันนี้ – 1 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบพร้อมเลขที่นั่งสอบ : วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564

สอบคัดเลือก : วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศผลสอบ : วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

รายงานตัว : วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564

 

1.ระดับที่เปิดรับ

ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่1

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

ประเภทนักเรียนทั่วไป  65 ที่นั่ง

ประเภทผู้ทำคุณประโยชน์ 35 ที่นั่ง

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒กำลังศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่6 หรือเทียบเท่า

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒สอบวิชา คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่1)

⇒สอบวิชา สังคมศึกษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ (ฉบับที่2)

 

5.ค่าสมัครสอบ

⇒400 บาท

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา สอบเข้าม.1  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัครนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา  <<คลิกสมัครที่นี่>>

About TogetherEduClub

Check Also

สอบเข้าม.1 รอบ2 ห้องเรียนปกติ โรงเรียน สพม.ปทุมธานี ปีการศึกษา2565

สอบเข้าม.1 รอบ2 …

Leave a Reply

%d bloggers like this: