สอบเข้า ม.1 และม.4 โรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา2565

โรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ สอบเข้า ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา2565 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

สอบเข้า ม.1 และม.4 โรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา2565

 

กำหนดการรับสมัคร

จำหน่ายเอกสารแนะนำโรงเรียน : ตั้งแต่วันนี้ – 14 มกราคม 2565 

กรอกข้อมูลในระบบ : ตั้งแต่วันนี้ – 14 มกราคม 2565 

 

1.ระดับที่เปิดรับ 

ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 โปรแกรมทั่วไป โปรแกรมเน้นความสามารถทางภาษา ระดับมัธยมศึกษา โปรแกรมเน้นทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 โปรแกรมทั่วไป อังกฤษ-สังคม อังกฤษ-คณิต วิทย์-คณิต โปรแกรมเน้นความสามารถทางภาษา, โปรแกรมเน้นความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 

ประเภทนักเรียนทั่วไป 70% ของจำนวนรับทั้งหมด

ประเภทนักเรียนทั่วไปที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ 10 % ของจำนวนรับทั้งหมด

ประเภทนักเรียนในพื้นที่ ตำบลแสนสุข 10%

ประเภทนักเรียนที่เป็นบุตรบุคลากรของมหาวิทยาลัยบูรพา

ประเภทนักเรียนตามข้อผูกพันพิเศษ

 

ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4

ประเภทนักเรียนทั่วไป 70% ของจำนวนรับทั้งหมด

ประเภทนักเรียนทั่วไปที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ 10 % ของจำนวนรับทั้งหมด

ประเภทนักเรียนในพื้นที่ ตำบลแสนสุข 10%

ประเภทนักเรียนที่เป็นบุตรบุคลากรของมหาวิทยาลัยบูรพา

ประเภทนักเรียนตามข้อผูกพันพิเศษ

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 

สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

คุณสมบัติอื่นตามประเภทที่เปิดรับ

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

คุณสมบัติอื่นตามประเภทที่เปิดรับ

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1

โปรแกรมทั่วไป สอบวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ

โปรแกรมเน้นความสามารถทางภาษา สอบวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ (เน้นภาษาอังกฤษ)

โปรแกรมเน้นทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สอบวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ (เน้นคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์)

 

ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4

โปรแกรมทั่วไป อังกฤษ-สังคม สอบวิชา ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ

โปรแกรมทั่วไป อังกฤษ-คณิต สอบวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

โปรแกรมทั่วไป วิทย์-คณิต สอบวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

โปรแกรมเน้นความสามารถทางภาษา สอบวิชา ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ (เน้นภาษาอังกฤษ)

โปรแกรมเน้นความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สอบวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ (เน้นคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์)

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร โรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัครนักเรียนใหม่ โรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา <<คลิกสมัครที่นี่>>

———————————————————

รวมสรุปต่างๆที่เพจกวดวิชาTogether : https://www.facebook.com/Together.Educated
Webstie เรียนออนไลน์ ประถม มัธยม : https://together-edu.com
แหล่งความรู้ ข้อมูลข่าวสาร : https://togethereduclub.com/
รวมคอร์สเรียนของกวดวิชา : https://together14.com/
ไม่พลาดแจ้งเตือนเมื่อมีไลฟ์ Line @together_junior
หรือคลิก https://lin.ee/EuqhTUB

———————————————————

About TogetherEduClub

Check Also

สอบเข้าม.1 รอบ2 ห้องเรียนปกติ โรงเรียน สพม.ปทุมธานี ปีการศึกษา2565

สอบเข้าม.1 รอบ2 …

Leave a Reply

%d bloggers like this: