สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ โรงเรียนสตรีวิทยา ปีการศึกษา2565

โรงเรียนสตรีวิทยา ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ เพื่อสอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2565 โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 

สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ โรงเรียนสตรีวิทยา ปีการศึกษา2565

 

1.ห้องเรียนที่เปิดรับ

⇒ห้องเรียนปกติ รวมทั้งหมด 378 คน

 

2.ประเภทที่เปิดรับ

⇒นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ จำนวนรับ 250 คน

⇒นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ จำนวน 63 คน

⇒เงื่อนไขพิเศษ 45 คน

⇒นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 20 คน

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒เป็นเพศหญิง

⇒สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

คุณสมบัติอื่นตามประเภทที่เปิดรับสมัคร

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

เฉพาะสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ และนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ

⇒สอบ 5 วิชา ประกอบด้วย คณิตศาสตร์ 20 คะแนน วิทยาศาสตร์ 20 คะแนน ภาษาไทย 20 คะแนน สังคมศึกษา 20 คะแนน และภาษาอังกฤษ 20 คะแนน รวมกัน 100 คะแนน

 

เฉพาะนักเรียนความสามารถพิเศษ  ตามประเภทที่นักเรียนสมัคร

 

5.หลักฐานที่ใช้สมัคร

⇒สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร หน้าที่ปรากฏชื่อผู้ปกครอง 

⇒สำหรับผู้สมัครประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ให้มีหนังสือรับรองจากเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้านที่นักเรียนอาศัยอยู่จริงตามแบบฟอร์มของโรงเรียน 

⇒หลักฐานการจบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือ หลักฐานที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

⇒รูปถ่าย 1นิ้ว

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ  โรงเรียนสตรีวิทยา <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์ประกาศโรงเรียนสตรีวิทยา <<คลิกอ่านและที่นี่>>

เว็บไซต์โรงเรียนสตรีวิทยา <<คลิกอ่านที่นี่>>

———————————————————

รวมสรุปต่างๆที่เพจกวดวิชาTogether : https://www.facebook.com/Together.Educated
Website เรียนออนไลน์ ประถม มัธยม : https://together-edu.com
ไม่พลาดแจ้งเตือนเมื่อมีไลฟ์ Line @together_junior
หรือคลิก https://lin.ee/EuqhTUB

———————————————————

About TogetherEduClub

Check Also

สอบเข้าม.1 รอบ2 ห้องเรียนปกติ โรงเรียน สพม.ปทุมธานี ปีการศึกษา2565

สอบเข้าม.1 รอบ2 …

Leave a Reply

%d bloggers like this: