สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ปีการศึกษา2565

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ เพื่อสอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2565 โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 

 

สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ปีการศึกษา2565

 

1.ห้องเรียนที่เปิดรับ

ห้องเรียนปกติ 19  ห้องเรียน ห้องเรียนละ 40  คน รวมทั้งหมด 480  คน

 

2.ประเภทที่เปิดรับ

นักเรียนทั่วไป ได้แก่ นักเรียนในเขตพื้นที่บริการและนอกเขตพื้นที่บริการ จำนวนรับ 480 คน

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังหรือสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

ไม่จำกัดเขตพื้นที่บริการ (ไม่กำหนดสัดส่วนในเขตพื้นที่บริการ นอกเขตพื้นที่บริการและต่างจังหวัด)

ไม่จำกัดอายุ เพศ

เป็นโสด

มีความประพฤติเรียบร้อย

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

สอบคัดเลือกวัดความรู้พื้นฐานทางการเรียน 5 วิชาหลัก คือ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษาและวิชาภาษาอังกฤษ

**จะพิจารณาคะแนนรวมเป็นอันดับแรก โดยถ้าคะแนนรวมเท่ากัน โรงเรียนจะพิจารณาคะแนนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ ตามลำดับ

**หากคะแนนวิชาภาษาอังกฤษเท่ากัน จะใช้วิธีการจับฉลาก**

คำนวณคะแนนรวมจากข้อสอบของโรงเรียน (เนื้อหาที่ใช้สอบอยู่ในกรอบของหลักสูตร สพฐ. ไม่เกิน ป.6 )

 

5.หลักฐานที่ใช้สมัคร 

ข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียน บิดา และมารดา หรือผู้ปกครอง (ตามสำเนาทะเบียนบ้าน)พร้อมเบอร์ติดต่อ

ภาพถ่ายชุดนักเรียนหน้าตรง (ถ่ายด้วยโทรศัพท์มือถือ)

ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร (ด้านหน้าถ่ายด้วยโทรศัพท์มือถือ)

ภาพถ่ายหลักฐานการศึกษา ได้แก่ ปพ.7 หรือใบรับรองผลการเรียน (ปพ.1)  ถ่ายด้วยโทรศัพท์มือถือ

 

 รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัครนักเรียนใหม่ สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล <<คลิกสมัครที่นี่>>

———————————————————

รวมสรุปต่างๆที่เพจกวดวิชาTogether : https://www.facebook.com/Together.Educated
Website เรียนออนไลน์ ประถม มัธยม : https://together-edu.com
ไม่พลาดแจ้งเตือนเมื่อมีไลฟ์ Line @together_junior
หรือคลิก https://lin.ee/EuqhTUB

———————————————————

About TogetherEduClub

Check Also

สอบเข้าม.1 รอบ2 ห้องเรียนปกติ โรงเรียน สพม.ปทุมธานี ปีการศึกษา2565

สอบเข้าม.1 รอบ2 …

Leave a Reply

%d bloggers like this: