สอบเข้าม.1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) ปีการศึกษา2565

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ สอบเข้าม.1 ปีการศึกษา2565 โดยมีรายละเอียดต่างๆดังต่อไปนี้

 

สอบเข้าม.1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) ปีการศึกษา2565

 

 

1.ระดับที่เปิดรับ

ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

ประเภททั่วไป กลุ่ม 1 กลุ่มคะแนนสูง 200 คน (ชาย 100 คน หญิง 100 คน) กลุ่มที่2 กลุ่มคะแนนปานกลาง 100 คน (ชาย 50 คน หญิง 50 คน) กลุ่มที่3 กลุ่มคะแนนต่ำ จำนวน 50 คน

ประเภทความสามารถพิเศษ ด้านดนตรีไทย 5 คน ดนตรีสากล 10 คน ด้านนาฏศิลป์ 5 คน ด้านกีฬา 30 คน เข้าร่วมศูนย์การศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ 3 คน

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

ประเภททั่วไป สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา2564 ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานความรู้ระดับประถมศึกษา ป.4-ป.6 ปีการศึกษา2565 ผ่านการสอบสัมภาษณ์ทั้งนักเรียนและผู้ปกครอง

ประเภทความสามารถพิเศษ สำเร็จการศึกษาประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา2564 เกณฑ์ความสามารถพิเศษในแต่ละด้าน อ่านต่อที่ระเบียบการ

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

ประเภททั่วไป

กลุ่มที่ 1 พิจารณาจากผู้สมัครเข้าเรียนที่ได้คะแนนจากการทดสอบมาตรฐานความรู้ระดับประถมศึกษา (ป.4-ป.6) และคะแนนแฟ้มสะสมงาน เรียงคะแนนตามอันดับที่ 1-100 แต่ละเพศ สอบมาตรฐาน ร้อยละ 90 แฟ้มสะสมงาน ร้อยละ 10

กลุ่มที่ 2 สอบมาตรฐาน อันดับต่อจากกลุ่มที่ 1 และ คะแนนแฟ้มสะสมงาน ร้อยละ 70 แฟ้มสะสมงาน ร้อยละ 30

กลุ่มที่ 3 สอบมาตรฐาน อันดับต่อจากกลุ่มที่ 2 และ คะแนนแฟ้มสะสมงาน ร้อยละ 50 แฟ้มสะสมงาน ร้อยละ 50

 

ประเภทความสามารถพิเศษ 

ทดสอบมาตรฐาน ร้อยละ 60

แฟ้มสะสมงาน ร้อยละ 40

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร Pre-test และ สอบเข้าม.1 <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง <<คลิกอ่านที่นี่>>

———————————————————

รวมสรุปต่างๆที่เพจกวดวิชาTogether : https://www.facebook.com/Together.Educated
Website เรียนออนไลน์ ประถม มัธยม : https://together-edu.com
แหล่งความรู้ ข้อมูลข่าว : https://togethereduclub.com/
รวมคอร์สเรียน : https://together14.com/
ไม่พลาดแจ้งเตือนเมื่อมีไลฟ์ Line @together_junior
หรือคลิก https://lin.ee/EuqhTUB

———————————————————

About TogetherEduClub

Check Also

สอบเข้าม.1 รอบ2 ห้องเรียนปกติ โรงเรียน สพม.ปทุมธานี ปีการศึกษา2565

สอบเข้าม.1 รอบ2 …

Leave a Reply

%d bloggers like this: