สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน ปีการศึกษา2565

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ เพื่อสอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2565 โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 

สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน ปีการศึกษา2565

 

1.ห้องเรียนที่เปิดรับ

⇒ห้องเรียนปกติ 9 ห้องเรียน รวมทั้งหมด 378 คน

 

2.ประเภทที่เปิดรับ

⇒นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ สอบคัดเลือก จำนวนรับ 211 คน

⇒นักเรียนทั่วไป สอบคัดเลือก จำนวน 91 คน

⇒ความสามารถพิเศษ จำนวน 16 คน

⇒เงื่อนไขพิเศษ 60 คน

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

คุณสมบัติอื่นตามประเภทที่เปิดรับสมัคร

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

เฉพาะสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ นักเรียนทั่วไป 

⇒สอบ 5 วิชา ประกอบด้วย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ 

 

เฉพาะนักเรียนความสามารถพิเศษ  ตามประเภทที่นักเรียนสมัคร

 

5.หลักฐานที่ใช้สมัคร

⇒รูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป

⇒ทะเบียนบ้านนักเรียน ผู้ปกครอง เจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน (รับรองสำเนาถูกต้อง)

⇒หนังสือรับรองการอยู่อาศัยในเขตพื้นที่บริการ

⇒ใบรับรองการเป็นนักเรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6

⇒หลักฐานการจบชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือ กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน <<คลิกสมัครที่นี่>>

———————————————————

รวมสรุปต่างๆที่เพจกวดวิชาTogether : https://www.facebook.com/Together.Educated
Website เรียนออนไลน์ ประถม มัธยม : https://together-edu.com
ไม่พลาดแจ้งเตือนเมื่อมีไลฟ์ Line @together_junior
หรือคลิก https://lin.ee/EuqhTUB

———————————————————

About TogetherEduClub

Check Also

สอบเข้าม.1 รอบ2 ห้องเรียนปกติ โรงเรียน สพม.ปทุมธานี ปีการศึกษา2565

สอบเข้าม.1 รอบ2 …

Leave a Reply

%d bloggers like this: