สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ โรงเรียนราชวินิต มัธยม ปีการศึกษา2565

โรงเรียนราชวินิต มัธยม ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2565 มีรายละเอียดต่อไปนี้

 

สอบเข้าม.1 โรงเรียนราชวินิต มัธยม ปีการศึกษา 2565

 

 

 

1.ห้องเรียนและจำนวนที่เปิดรับ

ห้องเรียนปกติ 336 ที่นั่ง 8 ห้องเรียน

 

2.คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒กำลังหรือสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

**คุณสมบัติอื่นตามประกาศที่ลงสมัคร

 

3.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 

⇒ความสามารถพิเศษ ตามนักเรียนสมัคร ประกอบด้วย ผลงานที่ได้รับรางวัล แฟ้มสะสมผลงาน 

⇒สอบวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ วิชาละ 50 คะแนน

 

นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ นักเรียนทั่วไป นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ

⇒สอบวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ วิชาละ 50 คะแนน

 

4.เอกสารที่ใช้สมัคร

⇒ใบสมัคร

⇒รูปถ่ายนักเรียน

⇒หลักฐานการจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือหลักฐานแสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 หรือเทียบเท่า

⇒ใบแสดงผลการเรียน ป.4 และ ป.5

⇒ทะเบียนบ้านนักเรียน (ตัวจริงพร้อมสำเนา)

⇒เฉพาะนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ใช้แฟ้มสะสมผลงาน แลดงหลักฐานประกอบการพิจารณา

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อโรงเรียนราชวินิต มัธยม ม.1 ปีการศึกษา 2565 <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์โรงเรียนราชวินิต มัธยม <<คลิกอ่านที่นี่>>

About TogetherEduClub

Check Also

สอบเข้าม.1 รอบ2 ห้องเรียนปกติ โรงเรียน สพม.ปทุมธานี ปีการศึกษา2565

สอบเข้าม.1 รอบ2 …

Leave a Reply

%d bloggers like this: