สอบเข้าม.1 และ ม.4 โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปีการศึกษา2565

โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ เพื่อ สอบเข้าม.1 และ ม.4 รอบทั่วไป โดยมีรายละเอียดต่างๆดังต่อไปนี้

 

สอบเข้าม.1 และ ม.4 โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปีการศึกษา2565

 

 

1.ระดับที่เปิดรับ

ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 และ ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4

 

2.จำนวนรับทั้งหมด 

ทางโรงเรียนไม่ได้ระบุจำนวนรับ

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1

กำลังศึกษาระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 และมีเกรดเฉลี่ย 5 ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า 2.50 

 

ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4

กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 และมีเกรดเฉลี่ย 5 ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า 2.50 

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

สอบข้อเขียน 60 คะแนน

สอบสัมภาษณ์ 20 คะแนน

ผลการเรียนสะสม 20 คะแนน

 

5.ค่าสมัครสอบ

200 บาท ชำระในวันยื่นเอกสารการสมัครที่โรงเรียน ชำระที่ห้องธุรการชั้น 1 เวลา 08.30-16.30 น.

 

6.เอกสารที่ใช้สมัคร

ใบสมัคร พิมพ์จากระบบการรับสมัครนักเรียน

ใบรายงานผลการเรียน

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียนและผู้ปกครอง

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ปกครอง

ค่าสมัครสอบ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร สอบเข้าม.1 และ ม.4 โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  <<คลิกอ่านที่นี่>>

———————————————————

รวมสรุปต่างๆที่เพจกวดวิชาTogether : https://www.facebook.com/Together.Educated
Website เรียนออนไลน์ ประถม มัธยม : https://together-edu.com
ไม่พลาดแจ้งเตือนเมื่อมีไลฟ์ Line @together_junior
หรือคลิก https://lin.ee/EuqhTUB

———————————————————

About TogetherEduClub

Check Also

สอบเข้าม.1 รอบ2 ห้องเรียนปกติ โรงเรียน สพม.ปทุมธานี ปีการศึกษา2565

สอบเข้าม.1 รอบ2 …

Leave a Reply

%d bloggers like this: