โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา2565

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับ อนุบาล3 ประถมศึกษาชั้นปีที่1 มัธยมศึกษาชั้นปีที่1 และ มัธยมศึกษาชั้นปีที่4 ปีการศึกษา2565

 

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา2565

 

กำหนดการรับสมัคร 

⇒สมัครออนไลน์ : วันที่ 2 สิงหาคม – 29 ตุลาคม 2564

⇒ประกาศรายชื่อ เลขที่นั่งสอบ สถานที่สอบ  : วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564

⇒สอบคัดเลือก และสอบสัมภาษณ์ผู้ปกครอง : วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564

⇒ประกาศผลสอบ : วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564

⇒มอบตัว : วันที่ 15-25 พฤศจิกายน 2564

*รายละเอียดอื่นตามระเบียบการแต่ละระดับชั้น

 

1.ระดับที่เปิดรับ

⇒ระดับอนุบาล 3

⇒ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1

⇒ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1

⇒ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่4

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

ไม่ได้ระบุ

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

ระดับอนุบาล 3 

⇒เป็นนักเรียนหญิง ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นอนุบาล 2 ปีการศึกษา 2564 หรือเทียบเท่า

⇒เกิดระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2560

 

ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่1

⇒เป็นนักเรียนหญิง ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นอนุบาล 3 ปีการศึกษา 2564 หรือเทียบเท่า

⇒เกิดระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2559

 

ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่1

⇒เป็นนักเรียนหญิง ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

 

ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่4

⇒เป็นนักเรียนหญิง ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

⇒ห้องเรียนปกติ แผนการเรียนวิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยม.1-ม.2 ไม่ต่ำกว่า 3.00 คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.00

⇒ห้องเรียน แผนการเรียนวิทย์-คณิต สสวท.เกรดเฉลี่ยม.1-ม.2 ไม่ต่ำกว่า 3.00 คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.00

⇒แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ เกรดเฉลี่ยม.1-ม.2 ไม่ต่ำกว่า 2.75

⇒แผนการเรียนศิลป์-ภาษา เกรดเฉลี่ยม.1-ม.2 ไม่ต่ำกว่า 2.00

⇒แผนการเรียนศิลป์อาชีพ เกรดเฉลี่ยม.1-ม.2 ไม่ต่ำกว่า 3.00

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

ระดับอนุบาล3

⇒สอบสัมภาษณ์นักเรียนและผู้ปกครอง

 

ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่1

⇒สอบสัมภาษณ์นักเรียนและผู้ปกครอง

 

ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่1

⇒ห้องเรียน แผนการเรียนวิทย์-คณิต สสวท.สอบวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และความถนัดทางการเรียน เนื้อหา ป.4-6 (ป.6 เทอมแรก)

 

ระดับมัธยมศุึกษาชั้นปีที่4

⇒ห้องเรียน แผนการเรียนวิทย์-คณิต สสวท. คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และความถนัดทางการเรียน เนื้อหา ม.1-3 (ม.3 เทอมแรก)

⇒ห้องเรียนอื่น สอบสัมภาษณ์นักเรียนและผู้ปกครอง

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์รับสมัครและระเบียบการรับสมัคร  ระดับ อ.1 ป.1 ม.1 ม.4  <<คลิกอ่านและสมัครที่นี่>>

*โดยผู้สมัครจะสมัครระดับไหน ให้คลิกที่รูป สมัครเรียน

———————————————————

#กวดวิชาTogether #เตรียมสอบเข้าม1 และ ม.4  #วิทย์ป6
ติวสอบเข้า ม.1 และ ม.4  ตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.1 และ ม.4  สรุปสอบเข้า ม.1 และ ม.4

“เรียนวิทย์ให้สนุก จะได้ทั้งความสุขความเข้าใจ
เรียนรู้ไปพร้อมกัน ”
—ครูวันTogether—
รวมสรุปต่างๆที่เพจกวดวิชาTogether : https://www.facebook.com/Together.Educated
Webstie เรียนออนไลน์ ประถม มัธยม : https://together-edu.com
แหล่งความรู้ ข้อมูลข่าวสาร : https://togethereduclub.com/
รวมคอร์สเรียนของกวดวิชา : https://together14.com/
ไม่พลาดแจ้งเตือนเมื่อมีไลฟ์ Line @together_junior
หรือคลิก https://lin.ee/EuqhTUB

———————————————————

 

About TogetherEduClub

Check Also

สอบเข้าม.1 รอบ2 ห้องเรียนปกติ โรงเรียน สพม.ปทุมธานี ปีการศึกษา2565

สอบเข้าม.1 รอบ2 …

Leave a Reply

%d bloggers like this: