สอบเข้าม.1 65 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ปีการศึกษา2565

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่6 สอบเข้าม.1 ปีการศึกษา2565 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

สอบเข้าม.1 65 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ปีการศึกษา2565

 

กำหนดการรับสมัคร

รอบที่1 Portfolio

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 30 สิงหาคม – 14 กันยายน 2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารับการสัมภาษณ์ : วันที่ 16 กันยายน 2564

 

รอบที่2 สอบคัดเลือก

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 6 -30 กันยายน 2564

ชำระค่าสมัคร : ภายในวันที่ 2 ตุลาคม 2564

พิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ : วันที่ 6 ตุลาคม 2564

สอบ : วันที่ 9 ตุลาคม 2564 เริ่ม เวลา 09.00 น

ประกาศผลสอบ : ติดตามจากโรงเรียน

 

 

1.ระดับที่เปิดรับ

ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่1

 

2.ห้องเรียนที่เปิดรับ

โปรแกรม Integrated English Program : IEP  แผนการเรียนปกติ

โปรแกรมส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ห้องเรียน สสวท

โปรแกรมส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียนด้านเทคโนโลยี

โปรแกรมส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียนเทคโนโลยี

โปรแกรมส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียนด้านภาษาอังกฤษ

โปรแกรมส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียนด้านภาษาจีน

 

3.จำนวนรับทั้งหมด

ไม่ได้ระบุ

 

4.คุณสมบัติของผู้สมัคร

รอบที่1 Portfolio

กำลังศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่6 ในปีการศึกษา 2564

มีเกรดเฉลี่ยตามโปรแกรมห้องเรียนระบุไว้ อ่านต่อที่ระเบียบการรับสมัคร

 

รอบที่2 โควตา

กำลังศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่6 ในปีการศึกษา 2564

มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 2 ปีการศึกษา ใน 5 วิชาพื้นฐาน ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80

 

5.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

รอบที่1 Portfolio

คุณสมบัติของผู้สมัคร

เกรดเฉลี่ย

Portfolio

 

รอบที่2 สอบคัดเลือก

สอบวิชา คณิตศาสตร์ 30 ข้อ 60 คะแนน , ภาษาอังกฤษ 40 ข้อ 40 คะแนน , วิทยาศาสตร์ 40 ข้อ 40 คะแนน และ ภาษาไทย+สังคมศึกษา 40 ข้อ 40 คะแนน

 

6.เอกสารที่ใช้สมัคร

รอบที่1 Portfolio

จดหมายแนะนำตัว พร้อมระบุเหตุผลในการสมัครเข้าเรียนในโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน

แฟ้มสะสมงาน เป็นรูปเล่มและเป็นไฟส์ pdf

เอกสารแสดงผลการเรียน ของระดับขั้นประถมศึกษาชั้นปีที่4 และประถมศึกษาชั้นปีที่5

 

รอบที่2 สอบคัดเลือก

สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน

แฟ้มสะสมงาน เป็นรูปเล่มและเป็นไฟส์ pdf

เอกสารแสดงผลการเรียน ของระดับขั้นประถมศึกษาชั้นปีที่4 และประถมศึกษาชั้นปีที่5

รูปถ่ายแต่งกายชุดนักเรียน

 

7.ค่าสมัครสอบ

รอบที่1 ไม่ได้ระบุ

รอบที่2 สอบคัดเลือก 500 บาท

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย รอบที่1 Portfolio  <<คลิกอ่านที่นี่>>

ระเบียบการรับสมัคร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย รอบที่2 สอบคัดเลือก  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย <<คลิกอ่านที่นี่>>

———————————————————

#กวดวิชาTogether #เตรียมสอบเข้าม1 #เตรียมสอบม.ต้น #วิทย์ป6 #วิทย์ม.ต้น
ติวสอบเข้า ม.1  ตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.1 สรุปสอบเข้า ม.1 ติวม.ต้น สรุปม.ต้น

“เรียนวิทย์ให้สนุก จะได้ทั้งความสุขความเข้าใจ
เรียนรู้ไปพร้อมกัน ”
—ครูวันTogether—
รวมสรุปต่างๆที่เพจกวดวิชาTogether : https://www.facebook.com/Together.Educated
Webstie เรียนออนไลน์ ประถม มัธยม : https://together-edu.com
แหล่งความรู้ ข้อมูลข่าวสาร : https://togethereduclub.com/
รวมคอร์สเรียนของกวดวิชา : https://together14.com/
ไม่พลาดแจ้งเตือนเมื่อมีไลฟ์ Line @together_junior
หรือคลิก https://lin.ee/EuqhTUB

———————————————————

About TogetherEduClub

Check Also

สอบเข้าม.1 รอบ2 ห้องเรียนปกติ โรงเรียน สพม.ปทุมธานี ปีการศึกษา2565

สอบเข้าม.1 รอบ2 …

Leave a Reply

%d bloggers like this: