สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ปีการศึกษา2565

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จังหวัดพะเยา ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ เพื่อสอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2565 โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 

สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ปีการศึกษา2565

 

1.ห้องเรียนที่เปิดรับ

ห้องเรียนปกติ 13 ห้องเรียน รวม 520 คน 

 

2.ประเภทที่เปิดรับ

⇒ในเขตพื้นที่บริการ จำนวนรับ 250  คน

⇒นอกเขตพื้นที่บริการ จำนวนรับ 250  คน

⇒เงื่อนไขพิเศษ 20  คน

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา 2564

 

 เฉพาะประเภทนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ

⇒เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส

⇒เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียน 

⇒อยู่ในอุปการะของผู้บริจาคที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพื่อจัดตั้งโรงเรียน

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

เฉพาะในเขตพื้นที่บริการ และนอกเขตพื้นที่บริการ 

⇒สอบวิชา คณิตศาสตร์ 20 คะแนน วิทยาศาสตร์ 20 คะแนน ภาษาไทย 20 คะแนน สังคมศึกษา 20 คะแนน และภาษาอังกฤษ 20 คะแนน 

 

5.หลักฐานที่ใช้สมัคร

⇒รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

⇒ทะเบียนบ้านนักเรียน

⇒ทะเบียนบ้านผู้ปกครอง 

⇒สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) หรือใบรับรองการเป็นนักเรียน (ปพ.7)

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัครนักเรียนใหม่ สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ  โรงเรียนพะเยาพิทยาคม <<คลิกสมัครที่นี่>>

———————————————————

รวมสรุปต่างๆที่เพจกวดวิชาTogether : https://www.facebook.com/Together.Educated
Website เรียนออนไลน์ ประถม มัธยม : https://together-edu.com
ไม่พลาดแจ้งเตือนเมื่อมีไลฟ์ Line @together_junior
หรือคลิก https://lin.ee/EuqhTUB

———————————————————

About TogetherEduClub

Check Also

สอบเข้าม.1 รอบ2 ห้องเรียนปกติ โรงเรียน สพม.ปทุมธานี ปีการศึกษา2565

สอบเข้าม.1 รอบ2 …

Leave a Reply

%d bloggers like this: