สอบเข้าม.4 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ปีการศึกษา2565

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่4 เพื่อสอบ ปีการศึกษา2565 รอบแรก โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

 

สอบเข้าม.4 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ปีการศึกษา2565

 

กำหนดการรับสมัคร

⇒สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 1-31 สิงหาคม 2564

⇒สอบคัดเลือก รอบแรก : วันที่ 21 พฤศจิกายน 2564

⇒ประกาศผลสอบคัดเลือกรอบแรก : วันที่ 21 ธันวาคม 2564

⇒สอบคัดเลือก รอบ2 : รอประกาศ

*ด้วยสถานการณ์โควิค กำหนดการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง

 

1.ระดับที่เปิดรับ

⇒ระดับมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 4 การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนที่มีศักยภาพสูงทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

⇒สอบคัดเลือก รอบแรกไปต่อในรอบที่สอง 600 ที่นั่ง

⇒รับจริง 240 คน

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่3 หรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา2564

⇒มีผลการเรียน เกรดเฉลี่ยรวม ม.1 และ ม.2 ไม่ต่ำกว่า 3.00 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่1 และ 2 ไม่ต่ำกว่า 3.00 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 30.00

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒รอบแรก วิชาคณิตศาสตร์ และ วิชาคณิตศาสตร์ โดยได้เปอร์เซ็นต์ไทม์ ไม่่ตำกว่า 55 ของผู้เข้าสอบทั้่งหมด

⇒รอบสอง รอประกาศ

 

5.ค่าสมัครสอบ

⇒200 บาท  โดยน้องที่มีฐานะยากจน สามารถขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการสมัครได้

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  <<คลิกสมัครที่นี่>>

———————————————————

#กวดวิชาTogether #เตรียมสอบเข้าม1 และ ม.4  #วิทย์ป6
ติวสอบเข้า ม.1 และ ม.4  ตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.1 และ ม.4  สรุปสอบเข้า ม.1 และ ม.4

“เรียนวิทย์ให้สนุก จะได้ทั้งความสุขความเข้าใจ
เรียนรู้ไปพร้อมกัน ”
—ครูวันTogether—
รวมสรุปต่างๆที่เพจกวดวิชาTogether : https://www.facebook.com/Together.Educated
Webstie เรียนออนไลน์ ประถม มัธยม : https://together-edu.com
แหล่งความรู้ ข้อมูลข่าวสาร : https://togethereduclub.com/
รวมคอร์สเรียนของกวดวิชา : https://together14.com/
ไม่พลาดแจ้งเตือนเมื่อมีไลฟ์ Line @together_junior
หรือคลิก https://lin.ee/EuqhTUB

———————————————————

ระเบียบการรับสมัคร

 

หลัการเลือกอันดับ  โดยสามารถ เลือก ได้ 5 อันดับ

—————————————————
แบบที่ 1 เลือก 1 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ แห่งเดียว
—————————————————
แบบที่ 2 เลือก 1 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย แห่งเดียว
—————————————————
แบบที่ 3 เลือก 1 หรือ 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนในโครงการ วมว. (เลือกได้ 1-2 โรงเรียน)
—————————————————
แบบที่ 4 เลือก 1 โรงเรียน ได้แก่ สถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง แห่งเดียว
—————————————————
แบบที่ 5 เลือก 1 โรงเรียน ได้แก่ สถาบันโคเซ็นแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี แห่งเดียว
—————————————————
แบบที่ 6 เลือก 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
—————————————————
แบบที่ 7 เลือก 2 หรือ 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และ โรงเรียนในโครงการ วมว. (เลือกได้ 1-2 โรงเรียน)
—————————————————
แบบที่ 8 เลือก 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และ สถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
—————————————————
แบบที่ 9 เลือก 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และ สถาบันโคเซ็นแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
—————————————————
แบบที่ 10 เลือก 3 หรือ 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย และ โรงเรียนในโครงการ วมว. (เลือกได้ 1-2 โรงเรียน)
—————————————————
แบบที่ 11 เลือก 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย และ สถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
—————————————————
แบบที่ 12 เลือก 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย และ สถาบันโคเซ็นแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
—————————————————
แบบที่ 13 เลือก 3 หรือ 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนในโครงการ วมว. (เลือกได้ 1-2 โรงเรียน) และ สถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
—————————————————
แบบที่ 14 เลือก 3 หรือ 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนในโครงการ วมว. (เลือกได้ 1-2 โรงเรียน) และ สถาบันโคเซ็นแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
—————————————————
แบบที่ 15 เลือก 4 หรือ 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย โรงเรียนในโครงการ วมว. (เลือกได้ 1-2 โรงเรียน) และ สถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
—————————————————
แบบที่ 16 เลือก 4 หรือ 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย โรงเรียนในโครงการ วมว. (เลือกได้ 1-2 โรงเรียน) และ สถาบันโคเซ็นแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
—————————————————
แบบที่ 17 เลือก 2 หรือ 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย และ โรงเรียนในโครงการ วมว. (เลือกได้ 1-2 โรงเรียน)
—————————————————
แบบที่ 18 เลือก 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย และ สถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
—————————————————
แบบที่ 19 เลือก 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย และ สถาบันโคเซ็นแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
—————————————————
แบบที่ 20 เลือก 2 หรือ 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนในโครงการ วมว. (เลือกได้ 1-2 โรงเรียน) และ สถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
—————————————————
แบบที่ 21 เลือก 2 หรือ 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนในโครงการ วมว. (เลือกได้ 1-2 โรงเรียน) และ สถาบันโคเซ็นแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
—————————————————
ที่มาของบทความ Mahidol Wittayanusorn School (Official)

About TogetherEduClub

Check Also

สอบเข้าม.1 รอบ2 ห้องเรียนปกติ โรงเรียน สพม.ปทุมธานี ปีการศึกษา2565

สอบเข้าม.1 รอบ2 …

Leave a Reply

%d bloggers like this: