โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ รอบทั่วไป ปีการศึกษา2565

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ แทรก ม.1-ม.5 ใน รอบทั่วไป ปีการศึกษา2565 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

 

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ รอบทั่วไป ปีการศึกษา2565

 

กำหนดการรับสมัคร

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 20 ตุลาคม 2564 – 19 พฤศจิกายน 2564

 

1.ระดับที่เปิดรับ

ระดับทั่วไป แทรกชั้น ม.1 – ม.5

 

2.จำนวนรับทังหมด

ไม่ได้ระบุ

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

แทรกชั้น ม.1

⇒เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ป.6 ปีการศึกษา2565

⇒มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPAX ชั้น ป.4 – ป.5 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00

 

แทรกชั้น ม.2 

⇒เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.1 ปีการศึกษา2564

⇒มีผลการเรียน ชั้น ป.6 2 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00

 

แทรกชั้น ม.3

⇒เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.2 ปีการศึกษา2564

⇒มีผลการเรียน ชั้น ม.1 2 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00

 

แทรกชั้น ม.4

⇒เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.3 ปีการศึกษา2564

⇒มีผลการเรียน ชั้น ม.1 แผนการเรียนวิทย์-คณิต 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75 แผนการเรียนศิลป์ คำนวณ จีน ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น ดนตรี GPA 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00

 

แทรกชั้น ม.5

⇒เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.4 ปีการศึกษา2564

⇒มีผลการเรียน ชั้น ม.1-ม.3 แผนการเรียนวิทย์-คณิต 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50 แผนการเรียนศิลป์ คำนวณ จีน ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น ดนตรี GPA 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒แทรกชั้น ม.1 – ม.3 3 วิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

⇒แทกชั้น ม.1-ม.3 EP สอบวิชา Mathematics Science English

⇒แทรกชั้น ม.4 แผนการเรียนวิทย์-คณิต สอบ 5 วิชา คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทยและสังคมศึกษา

⇒แทรกชั้น ม.4 EP Science-Math สอบ 3 วิชา คือ Mathematics Science English

⇒แทรกชั้น ม.4 แผนการเรียนศิลป์ (คำนวณ จีน ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น ดนตรี) และ ม.5 แผนการเรียนศิลป์-จีน สอบ 5 วิชา คือ  สอบ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทยและสังคมศึกษา ปฏิบัติดนตรี (กรณีสมัครศิลป์-ดนตรี)

⇒แทรกชั้น ม.4-ม.5 EP Arts-Business สอบ 5 วิชา Math and science English Thai and Social Studies

 

5.ค่าสมัครสอบ

⇒500 บาท

 

6.เอกสารที่ใช้สมัคร

⇒สำเนา ใบปพ.1 หน้า-หลัง หรือสำเนาใบรายงานผลการเรียนตามที่กำหนด

⇒หลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรับสมัคร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รอบทั่วไป ปีการศึกษา2565 <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัคร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รอบทั่วไป ปีการศึกษา2565 <<คลิกสมัครที่นี่>>

About TogetherEduClub

Check Also

สอบเข้าม.1 รอบ2 ห้องเรียนปกติ โรงเรียน สพม.ปทุมธานี ปีการศึกษา2565

สอบเข้าม.1 รอบ2 …

Leave a Reply

%d bloggers like this: