สอบเข้าม.4 65 โรงเรียนกำเนิดวิทย์ ปีการศึกษา2565

โรงเรียนกำเนิดวิทย์ ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ เพื่อสอบเข้า ม.4 ปีการศึกษา2565 โดยมีรายละเอียดต่างๆดังต่อไปนึี้

 

สอบเข้าม.4 65 โรงเรียนกำเนิดวิทย์ ปีการศึกษา2565

 

กำหนดการรับสมัคร 

⇒เปิดรับสมัคร : วันที่ 1 -15 ตุลาคม 2564

⇒ประกาศผลการคัดเลือก รอบแรก : วันที่ 17 ธันวาคม 2564

 

1.ระดับที่เปิดรับ

⇒ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่4 ในการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาประเทศ

 

2.จำนวนรับทั้งหมด 

⇒72 ที่นั่ง แบ่งเป็น นักเรียนจากทั่วประเทศ 61 ที่นั่ง และ โควตสำหรับนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนที่ตั้งในโรงเรียนภาคตะวัตออก 9จังหวัด 11 ที่นั่ง ประกอบด้วย ระยอง จันทรบุรี ตราด ชลบุรี สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่3 หรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา2564

⇒มีผลการเรียนวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน และ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม.1 และ ม.2 เฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป และผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชา 3.00 ขึ้นไป หรือ ผ่านการคัดเลือกรอบแรก โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ของ สสวท หรือ ได้รับรางวัลการแข่งขันด้านคณิตศาสตร์ หรือ วิทยาศาสตร์ ระดับชาติหรือนานาชาติ

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒รอบแรก ประเมิน คุณลักษณะและความสามารถของนักเรียน

⇒รอบที่สอง รอประกาศ

 

5.เอกสารที่ใช้สมัคร

⇒รูปถ่ายนักเรียน

⇒ระเบียนแสดงผลการเรียน ม.1 – ม.2

⇒สำหรับนักเรียนที่เข้าร่วม ครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ของ สสวท ผ่านในรอบแรก หรือรางวัลการแข่งขันด้านคณิตศาสตร์ หรือ วิทยาศาสตร์ ระดับชาติหรือนานาชาติ ให้นำเกียรติบัตรการได้รับรางวัลการแข่งขัน ด้วย

 

เมื่อได้รับอีเมล์ผ่านคุณสมบัติแล้วให้ส่งเอกสารในประกาศรับสมัครเพิ่มเติม

⇒แบบหนังสือนำส่งเอกสารประกอบการพิจารณาการคัดเลือกนักเรียนรอบแรก แบบฟอร์มหลายเลขที่1

⇒ข้อมูลและหลักฐานเกี่ยวกับกิจกรรม/ผลงาน ช่วงนักเรียนศึกษาใน ม.1-ม.3 ทางด้านคณิตศาสตรื/วิทยาศาสตร์/วิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยเลือกกิจกรรมที่ดีทีสุ่ดของนักเรียน 1 กิจกรรม/ผลงาน ใช้แบบฟอร์มเลขที่2

⇒เอกสารแสดงความมุ่งมุ่นตั้งใจของนักเรียนที่จะศึกษาต่อด้าน STEM แบบฟอร์มหมายเลข 3

⇒เอกสารแสดงคะแนนผลการสอบ O-NET ป.6

⇒อื่นๆ อ่านต่อเว็บไซต์รับสมัครแนปไว้ด้านล่าง

 

6.ค่าสมัครสอบ

ฟรี

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์รับสมัครนักเรียนใหม่ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ ปีการศึกษา2565 <<คลิกอ่านที่นี่>>

———————————————————

#กวดวิชาTogether #เตรียมสอบเข้าม1 #เตรียมสอบม.ต้น #วิทย์ป6 #วิทย์ม.ต้น
ติวสอบเข้า ม.1  ตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.1 สรุปสอบเข้า ม.1 ติวม.ต้น สรุปม.ต้น

“เรียนวิทย์ให้สนุก จะได้ทั้งความสุขความเข้าใจ
เรียนรู้ไปพร้อมกัน ”
—ครูวันTogether—
รวมสรุปต่างๆที่เพจกวดวิชาTogether : https://www.facebook.com/Together.Educated
Webstie เรียนออนไลน์ ประถม มัธยม : https://together-edu.com
แหล่งความรู้ ข้อมูลข่าวสาร : https://togethereduclub.com/
รวมคอร์สเรียนของกวดวิชา : https://together14.com/
ไม่พลาดแจ้งเตือนเมื่อมีไลฟ์ Line @together_junior
หรือคลิก https://lin.ee/EuqhTUB

———————————————————

About TogetherEduClub

Check Also

สอบเข้าม.1 รอบ2 ห้องเรียนปกติ โรงเรียน สพม.ปทุมธานี ปีการศึกษา2565

สอบเข้าม.1 รอบ2 …

Leave a Reply

%d bloggers like this: