สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ปีการศึกษา2565

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ เพื่อสอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2565 โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 

สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ปีการศึกษา2565

 

1.ห้องเรียนที่เปิดรับ

ห้องเรียนปกติ 9 ห้องเรียน รวมทั้งหมด 504  คน

 

2.ประเภทที่เปิดรับ

⇒ในเขตพื้นที่บริการ  3 ห้องเรียน จำนวนรับ 152  คน

⇒นักเรียนทั่วไป 7 ห้องเรียน  จำนวนรับ 293  คน

⇒ความสามารถพิเศษ 1 ห้องเรียน จำนวนรับ 37 คน

⇒เงื่อนไขพิเศษ  1 ห้องเรียน จำนวนรับ 22 คน

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

คุณสมบัติทั่วไป

กำลังหรือสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

 

คุณสมบัติเฉพาะนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ

⇒มีชื่อในทะเบียนบ้านที่อยู่ในเขตอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ และต้องอาศัยอยู่จริงกับผู้ปกครอง เจ้าบ้าน อย่างน้อย 2 ปี นับถึง 16 พฤษภาคม 2565

คุณสมบัติเฉพาะนักเรียนทั่วไป

⇒เป็นนักเรียนในเขตพื้นที่บริการและนอกพื้นที่บริการ

 

คุณสมบัติเฉพาะนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ

⇒เป็นนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้าน วอลเลย์บอลชายหาด, ดนตรีพื้นบ้าน,ฟุตบอล,วอลเลย์บอล,ตระกร้อชาย, นาฏศิลป์, ดนตรีไทย ,ดุริยางค์, ทัศนศิลป์

 

คุณสมบัติเฉพาะนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ

⇒เป็นผู้อยู่ในอุปการะของผู้บริจาคที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพื่อจัดตั้งโรงเรียน

⇒เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส

⇒เป็นบุตรผู้เสียสละเพื่อชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติที่ต้องได้รับการสงเคราะห์ดูแลเป็นพิเศษ

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒ทุกประเภทใช้คะแนนสอบ 5 วิชา ได้แก่วิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ

⇒เฉพาะประเภทความสามารถพิเศษ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่เอกสารแนบท้ายประกาศ หน้า 5-10

⇒มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขประเภทที่สมัคร

**ประเภทความสามารถพิเศษและเงื่อนไขพิเศษหากไม่ผ่านการคัดเลือกถือว่าสมัครในกลุ่มนักเรียนในเขตพื้นที่บริการและนักเรียนทั่วไป ต้องสอบคัดเลือกและจัดชั้นเรียน**

 

5.หลักฐานที่ใช้สมัคร

⇒รูปถ่ายนักเรียนขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

⇒ทะเบียนบ้านนักเรียน

⇒หลักฐานอื่นๆตามประเภทที่สมัคร

**เอกสารที่ถ่ายสำเนาต้องลงลายมือชื่อ สำเนาถูกต้องทุกแผ่น **

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัครนักเรียนใหม่ สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์  <<คลิกสมัครที่นี่>>

———————————————————

รวมสรุปต่างๆที่เพจกวดวิชาTogether : https://www.facebook.com/Together.Educated
Website เรียนออนไลน์ ประถม มัธยม : https://together-edu.com
ไม่พลาดแจ้งเตือนเมื่อมีไลฟ์ Line @together_junior
หรือคลิก https://lin.ee/EuqhTUB

———————————————————

About TogetherEduClub

Check Also

สอบเข้าม.1 รอบ2 ห้องเรียนปกติ โรงเรียน สพม.ปทุมธานี ปีการศึกษา2565

สอบเข้าม.1 รอบ2 …

Leave a Reply

%d bloggers like this: