สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ปีการศึกษา2565

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ เพื่อสอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2565 โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 

สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ปีการศึกษา2565

 

1.ห้องเรียนที่เปิดรับ

ห้องเรียนปกติ จำนวนรับ 328  คน

 

2.ประเภทที่เปิดรับ

ในเขตพื้นที่บริการ  164 ที่นั่ง

ประเภททั่วไป 82 ที่นั่ง

ประเภทเงื่อนไขพิเศษ 82 ที่นั่ง

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒มีสัญชาติไทย 

⇒เป็นโสด/ไม่จำกัดอายุ 

⇒มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง

⇒กำลังหรือสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

⇒มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการ ของโรงเรียน อย่างน้อย 2 ปี นับถึงวันที่ 16พฤษภาคม2565และต้องอาศัยอยู่กับเจ้าบ้านที่มีชื่อในทะเบียนบ้านอย่างน้อย 2 ปี

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

สอบวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ

**กรณีที่มีผู้สมัครเกินจำนวนที่รับโรงเรียนจะคัดเลือกโดยการสอบคัดเลือก โดยใช้คะแนนการสอบ 100% เรียงจากคะแนนสูงสุดไปหาต่ำสุด ตามจำนวนรับ**

 

5.หลักฐานที่ใช้สมัคร 

⇒รูปถ่าย

⇒ทะเบียนบ้านนักเรียน ทะเบียนบ้านผู้ปกครอง เจ้าบ้าน หรือ เจ้าของบ้าน ( พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

⇒หลักฐานการจบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า (ป.พ. 1 )

⇒โหลดรูปภาพ เขตพื้นที่บริการโรงเรียน วงชี้จุดบริเวณบ้านพักในเขตพื้นที่บริการของนักเรียน ทำการupload ไฟล์รูปภาพ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน<<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัครนักเรียนใหม่ สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน <<คลิกสมัครที่นี่>>

———————————————————

รวมสรุปต่างๆที่เพจกวดวิชาTogether : https://www.facebook.com/Together.Educated
Website เรียนออนไลน์ ประถม มัธยม : https://together-edu.com
ไม่พลาดแจ้งเตือนเมื่อมีไลฟ์ Line @together_junior
หรือคลิก https://lin.ee/EuqhTUB

———————————————————

About TogetherEduClub

Check Also

สอบเข้าม.1 รอบ2 ห้องเรียนปกติ โรงเรียน สพม.ปทุมธานี ปีการศึกษา2565

สอบเข้าม.1 รอบ2 …

Leave a Reply

%d bloggers like this: