โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ม.1 ปีการศึกษา2564

โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ม.1 ปีการศึกษา2564 โดยมีรายละเอียดต่างๆดังต่อไปนี้

โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ม.1 ปีการศึกษา2564

 

กำหนดการรับสมัคร

รอบโควตา

⇒สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 11-29 มกราคม 2564

⇒ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564

⇒สอบข้อเขียน : วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564

⇒ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564

⇒รายงานตัว : วันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2564

 

รอบทั่วไป

⇒สมัครทางออนไลน์ :ตั้งแต่วันนี้ – 19 กุมภาพันธ์ 2564

⇒ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

⇒สอบข้อเขียน : วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564

⇒ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 2 มีนาคม 2564

⇒รายงานตัว : วันที่ 4-5 มีนาคม 2564

*กำหนดการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสถานการณ์โควิค

 

1.คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒กำลังศึกษาระดับประถมศึกษา ชั้นปีที่6 หรือเทียบเท่า ไม่กำหนดเกรดขั่นต่ำ

 

2.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒สอบข้อเขียน วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ 60 %

⇒สอบสัมภาษณ์ 20 %

⇒เกรดเฉลี่ย 20 %

 

3.เอกสารที่ใช้สมัคร

⇒ใบสมัคร

⇒ใบรายงานผลการเรียนระดับป.4-5

⇒สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน

⇒สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียนและผู้ปกครอง

⇒สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

 

4.ค่าสมัครสอบ

⇒200 บาท ชำระในวันสอบ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร สอบเข้าม.1 <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัครนักเรียน สอบเข้าระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่1 โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี  <<คลิกสมัครที่นี่>>

About TogetherEduClub

Check Also

สอบเข้าม.1 รอบ2 ห้องเรียนปกติ โรงเรียน สพม.ปทุมธานี ปีการศึกษา2565

สอบเข้าม.1 รอบ2 …

Leave a Reply

%d bloggers like this: