โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ เปิดรับสมัครนักเรียนม.1 ปีการศึกษา2564

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ เปิดรับสมัครนักเรียนม.1 ปีการศึกษา2564 โดยมีรายละเอียดต่างๆดังต่อไปนี้

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ เปิดรับสมัครนักเรียนม.1 ปีการศึกษา2564

 

กำหนดการรับสมัคร

สมัครทางออนไลน์ : ตั้งแต่วันนี้ – 29 มกราคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้สมัคร : วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564

จับสลาก : วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

 

 

1.ระดับที่เปิดรับ

ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่1 ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่1 ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่4

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

เฉพาะระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่1 ไม่เกิน 90 คน

-หลักสุตรปกติ ไม่เกิน 60 คน

-หลักสูตรทวิภาษา ไม่เกิน 30 คน

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังศึกษาระดับประถมศึกษาชั้นปีที่6

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

กรณีผู้สมัครเกินจำนวนรับ จะใช้วิธีจับสลาก

 

5.ค่าสมัครสอบ

800 บาท ชำระที่ธนาคารไทยพาณิชย์

 

5.ขั้นตอนการสมัคร

ขั้นตอนที่1 กรอบข้อมูลผู้สมัคร ตรวจสอบคุณสมบัติ กรอบข้อมูลผู้สมัครให้ครบถ้วน แล้วส่งใบชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ

ขั้นตอนที่2 ชำระค่าสมัครสอบ

ขั้นตอนที่3 อัพโหลดหลักฐานการชำระเงิน และรับบัตรประจำตัวผู้สมัคร

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการและคู่มือการสมัคร  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัครนักเรียน โรงเรียนสาธิต   <<คลิกสมัครที่นี่>>

About TogetherEduClub

Check Also

สอบเข้าม.1 รอบ2 ห้องเรียนปกติ โรงเรียน สพม.ปทุมธานี ปีการศึกษา2565

สอบเข้าม.1 รอบ2 …

Leave a Reply

%d bloggers like this: