สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ปีการศึกษา2565

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ เพื่อสอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2565 โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 

สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ปีการศึกษา2565

 

1.ห้องเรียนที่เปิดรับ

⇒ห้องเรียนปกติ รวมทั้งหมด 252 คน

 

2.ประเภทที่เปิดรับ

⇒ในเขตพื้นที่บริการ จำนวนรับ 40 คน

⇒สอบคัดเลือกทั่วไป จำนวนรับ 162 คน

⇒ความสามารถพิเศษ จำนวนรับ 20 คน

⇒สอบคัดเลือกทั่วไปและมีเงื่อนไขพิเศษ 30 คน

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒เป็นเพศชาย

⇒กำลังหรือสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

คุณสมบัติอื่นตามประเภทที่เปิดรับสมัคร

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

เฉพาะสอบคัดเลือกในเขตพื้นที่บริการ สอบคัดเลือกทั่วไป สอบคัดเลือกและมีเงื่อนไขพิเศษ

⇒สอบ 5 วิชา ประกอบด้วย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ 

 

เฉพาะความสามารถพิเศษ  ตามความสามารถที่นักเรียนสมัคร

 

5.หลักฐานที่ใช้สมัคร

⇒ใบสมัคร

⇒สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน

⇒หลักฐานการจบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือ หลักฐานที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

⇒รูปถ่าย 1.5 นิ้ว 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ โรงเรียนเทพศิรินทร์ <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัครนักเรียนใหม่ สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ โรงเรียนเทพศิรินทร์ <<คลิกสมัครที่นี่>>

———————————————————

รวมสรุปต่างๆที่เพจกวดวิชาTogether : https://www.facebook.com/Together.Educated
Website เรียนออนไลน์ ประถม มัธยม : https://together-edu.com
ไม่พลาดแจ้งเตือนเมื่อมีไลฟ์ Line @together_junior
หรือคลิก https://lin.ee/EuqhTUB

———————————————————

About TogetherEduClub

Check Also

สอบเข้าม.1 รอบ2 ห้องเรียนปกติ โรงเรียน สพม.ปทุมธานี ปีการศึกษา2565

สอบเข้าม.1 รอบ2 …

Leave a Reply

%d bloggers like this: