สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ปีการศึกษา2565

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ เพื่อสอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2565 โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 

สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ปีการศึกษา2565

 

1.ห้องเรียนที่เปิดรับ

ห้องเรียนปกติ 8 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 40 คน รวมทั้งหมด 320 คน แบ่งเป็น

ห้องเรียนทั่วไป (เสริมศักยภาพคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์) จำนวน 1 ห้องเรียน รวมจำนวน 40 คน

ห้องเรียนทั่วไป (เสริมศักยภาพภาษาญี่ปุ่น) จำนวน 1 ห้องเรียน รวมจำนวน 40 คน

ห้องเรียนทั่วไป (เสริมศักยภาพภาษาฝรั่งเศส) จำนวน 1 ห้องเรียน รวมจำนวน 40 คน

ห้องเรียนทั่วไป (เสริมศักยภาพภาษาจีน) จำนวน 1 ห้องเรียน รวมจำนวน 40 คน

 ห้องเรียนทั่วไป จำนวน 4 ห้องเรียน รวมจำนวน 160 คน

 

2.ประเภทที่เปิดรับ

⇒ในเขตพื้นที่บริการ จำนวนรับ 192 คน

⇒นอกเขตพื้นที่บริการ จำนวนรับ 128 คน

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒กำลังหรือสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

⇒คุณสมบัติอื่นตามประเภทที่เปิดรับสมัคร

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒ทั้งในเขตพื้นที่บริการ และนอกเขตพื้นที่บริการ สอบวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ

**กรณีผู้เข้าสอบคัดเลือกมีคะแนนรวมเท่ากัน จะพิจารณาคะแนนสอบ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ ตามลำดับ หากคะแนนสอบทั้ง 5 วิชาเท่ากัน ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ**

 

5.หลักฐานที่ใช้สมัคร

⇒ใบสมัครติดรูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว และรูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้วเพื่อติดบัตรเข้าสอบอีก 1 ใบ

⇒สำเนา ป.พ. 1 แสดงผลการเรียนหรือเอกสารรับรองผลการเรียน

⇒ใบรับรองความประพฤติของสถานศึกษา

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัครนักเรียนใหม่ สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์  <<คลิกสมัครที่นี่>>

———————————————————

รวมสรุปต่างๆที่เพจกวดวิชาTogether : https://www.facebook.com/Together.Educated
Website เรียนออนไลน์ ประถม มัธยม : https://together-edu.com
ไม่พลาดแจ้งเตือนเมื่อมีไลฟ์ Line @together_junior
หรือคลิก https://lin.ee/EuqhTUB

———————————————————

About TogetherEduClub

Check Also

สอบเข้าม.1 รอบ2 ห้องเรียนปกติ โรงเรียน สพม.ปทุมธานี ปีการศึกษา2565

สอบเข้าม.1 รอบ2 …

Leave a Reply

%d bloggers like this: