สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี  ปีการศึกษา2565

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ เพื่อสอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2565 โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 

สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี  ปีการศึกษา2565

 

1.ห้องเรียนที่เปิดรับ

ห้องเรียนปกติ จำนวน 9 ห้องเรียน รวม 360 คน

 

 2.ประเภทที่เปิดรับ

⇒ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน จำนวนรับ 144 คน

⇒นักเรียนทั่วไป จำนวนรับ 216 คน ประกอบด้วย สอบคัดเลือก, นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ ได้แก่ นักเรียนที่เป็นบุตรของข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียน , ความสามารถพิเศษ จำนวนรับ ไม่เกิน 16 คน

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒เพศหญิง เป็นโสด ไม่จำกัดอายุ 

⇒กำลังหรือสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

คุณสมบัติอื่นตามประเภทที่เปิดรับสมัคร

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

เฉพาะในเขตพื้นที่บริการ และนอกเขตพื้นที่บริการ สอบวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ

**กรณีที่นักเรียนได้คะแนนรวมเท่ากันให้พิจารณาจากคะแนนวิชาภาษาอังกฤษเป็นหลัก สอดคล้อง กับการเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล และคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ (ตามลำดับ) 

 

เฉพาะประเภทความสามารถพิเศษ ตามประเภทที่นักเรียนสมัคร อ่านต่อระเบียบการ หน้า 2-5

 

5.หลักฐานที่ใช้สมัคร

⇒รูปถ่าย

⇒ทะเบียนบ้านนักเรียน

⇒ปพ.1 หลักฐานการจบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

⇒รูปถ่าย ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 3 รูป

นักเรียนที่สมัครความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีขับร้องและนาฏศิลป์ กีฬา ศิลปะ (ทัศนศิลป์ ) และศิลปประดิษฐ์จะต้องมีเอกสารที่แสดงถึงความสามารถด้านนั้นๆ เช่น Portfolio  เกียรติบัตร ใบรับรองความสามารถพิเศษ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัครนักเรียนใหม่ สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี <<คลิกสมัครที่นี่>>

———————————————————

รวมสรุปต่างๆที่เพจกวดวิชาTogether : https://www.facebook.com/Together.Educated
Website เรียนออนไลน์ ประถม มัธยม : https://together-edu.com
ไม่พลาดแจ้งเตือนเมื่อมีไลฟ์ Line @together_junior
หรือคลิก https://lin.ee/EuqhTUB

———————————————————

About TogetherEduClub

Check Also

สอบเข้าม.1 รอบ2 ห้องเรียนปกติ โรงเรียน สพม.ปทุมธานี ปีการศึกษา2565

สอบเข้าม.1 รอบ2 …

Leave a Reply

%d bloggers like this: