สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ปีการศึกษา2565

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ เพื่อสอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2565 โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 

สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ปีการศึกษา2565

 

1.ห้องเรียนที่เปิดรับ

⇒รวมทั้งหมด 546  คน

 

2.ประเภทที่เปิดรับ

⇒ในเขตพื้นที่บริการ จำนวนรับ 164  คน

⇒นอกเขตพื้นที่บริการ จำนวนรับ 346  คน

⇒ความสามารถพิเศษ ด้านศิลปะ จำนวนรับ 14 คน แบ่งเป็น ด้านศิลปะ(ทัศนศิลป์) จำนวน 5 คน และด้านดนตรี จำนวน 9 คน

ด้านดนตรี ประกอบด้วย

  • ดุริยางค์/วงโยธวาทิต จำนวน 4 คน
  • ดนตรีไทยพื้นเมือง จำนวน 2 คน
  • วงสตริง -เพลงไทย-เพลงสากล จำนวน 3 คน

⇒ความสามารถพิเศษ ด้านกีฬา จำนวนรับ 18 คน ประกอบด้วย 

  • กรีฑา จำนวน 4 คน
  • วอลเลย์บอล จำนวน 5 คน
  • ว่ายน้ำ จำนวน 2  คน
  • ฟุตบอล จำนวน  5  คน
  • เปตอง จำนวน 2  คน

⇒เงื่อนไขพิเศษ 4  คน

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

ในเขตพื้นที่บริการ

⇒กำลังหรือสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า จากโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองลำปางเท่านั้น

⇒มีชื่อในทะเบียนบ้านที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนอย่างน้อย 2 ปี นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2565 และต้องอาศัยอยู่ที่ผู้ปกครองที่เป็นเจ้าของบ้าน

 

นอกเขตพื้นที่บริการ

⇒กำลังหรือสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

⇒เป็นนักเรียนที่อาศัยอยู่นอกเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน

 

ความสามารถพิเศษ

⇒กำลังหรือสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

⇒เคยเข้าร่วมการประกวดแข่งขันกิจกรรมทางด้านศิลปะและได้รับรางวัลตั้งแต่ระดับเขตพื้นที่การศึกษาขึ้นไป 

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

เฉพาะในเขตพื้นที่บริการ และนอกเขตพื้นที่บริการ สอบวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ

เฉพาะประเภทความสามารถพิเศษ ตามประเภทที่นักเรียนสมัคร อ่านต่อระเบียบการ หน้า 6-7

 

5.หลักฐานที่ใช้สมัคร

ประเภทในเขตพื้นที่บริการ

⇒ใบสมัคร

⇒ทะเบียนบ้านนักเรียน (เฉพาะหน้าที่มีชื่อนักเรียน)

⇒ใบยื่นตรวจหลักฐานนักเรียนในพื้นที่บริการ

⇒หลักฐานการจบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่าฉบับจริงและสำเนา 1 ฉบับพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

⇒รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

 

ประเภทนอกเขตพื้นที่บริการและความสามารถพิเศษ

 ⇒ใบสมัคร

⇒ทะเบียนบ้านนักเรียน (เฉพาะหน้าที่มีชื่อนักเรียน)

⇒หลักฐานการจบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ฉบับจริงและสำเนา 1 ฉบับพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อำเภอเมืองลำปาง  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัครนักเรียนใหม่ สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อำเภอเมืองลำปาง<<คลิกสมัครที่นี่>>

———————————————————

รวมสรุปต่างๆที่เพจกวดวิชาTogether : https://www.facebook.com/Together.Educated
Website เรียนออนไลน์ ประถม มัธยม : https://together-edu.com
ไม่พลาดแจ้งเตือนเมื่อมีไลฟ์ Line @together_junior
หรือคลิก https://lin.ee/EuqhTUB

———————————————————

About TogetherEduClub

Check Also

สอบเข้าม.1 รอบ2 ห้องเรียนปกติ โรงเรียน สพม.ปทุมธานี ปีการศึกษา2565

สอบเข้าม.1 รอบ2 …

Leave a Reply

%d bloggers like this: