สอบเข้าม.1 ห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ เพื่อสอบเข้าม.1 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2565 โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 

สอบเข้าม.1 ห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ปีการศึกษา 2565

 

 

1.ห้องเรียนที่เปิดรับ

⇒ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (Science Mathematics and Technology : SMT)

⇒ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (English Program : EP)

⇒ห้องเรียนพิเศษโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (International Program : IP) 

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

⇒ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (Science Mathematics and Technology : SMT) 30 ที่นั่ง

⇒ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (English Program : EP) 30 ที่นั่ง

⇒ห้องเรียนพิเศษโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (International Program : IP) 25 ที่นั่ง

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (Science Mathematics and Technology : SMT)

⇒สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 หรือเทียบเท่า

⇒มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมทุกรายวิชาในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ำกว่า 3.00

⇒มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ำกว่า 3.00

⇒มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ำกว่า 3.00

 

ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (English Program : EP)

⇒สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 หรือเทียบเท่า

⇒มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมทุกรายวิชาในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ำกว่า 3.00

⇒มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมวิชาภาษาอังกฤษในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ำกว่า 3.00

 

ห้องเรียนพิเศษโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (International Program : IP) 

⇒สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 หรือเทียบเท่า

⇒มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมทุกรายวิชาในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ำกว่า 2.50

⇒มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมวิชาภาษาอังกฤษในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ำกว่า 2.50

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (Science Mathematics and Technology : SMT)

⇒สอบวิชาวิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์

**ใช้ข้อสอบกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

**พิจารณาลำดับจากคะแนนรวม 2 วิชา หากคะแนนเท่ากันจะพิจารณาคะแนนวิชาวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ และลำดับที่การสมัคร ตามลำดับ

 

ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (English Program : EP)

⇒สอบวิชาภาษาอังกฤษ

**พิจารณาลำดับจากคะแนนสอบ หากคะแนนเท่ากันจะพิจารณาลำดับที่การสมัคร

 

ห้องเรียนพิเศษโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (International Program : IP) 

⇒สอบวิชาภาษาอังกฤษ

**พิจารณาลำดับจากคะแนนสอบ หากคะแนนเท่ากันจะพิจารณาลำดับที่การสมัคร

 

5.เอกสารที่ใช้สมัคร 

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (Science Mathematics and Technology : SMT)

⇒บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ พิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ตามแบบที่โรงเรียนกำหนดในระบบที่ https://www.sas.in.th/brp  พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป

⇒ใบสมัคร พิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ตามแบบที่โรงเรียนกำหนดในระบบที่ https://www.sas.in.th/brp  พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป

⇒ใบแสดงผลการเรียน

 

ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (English Program : EP)

⇒บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ พิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ตามแบบที่โรงเรียนกำหนดในระบบที่ https://www.sas.in.th/brp  พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป

⇒ใบสมัคร พิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ตามแบบที่โรงเรียนกำหนดในระบบที่ https://www.sas.in.th/brp  พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป

⇒ใบแสดงผลการเรียน

 

ห้องเรียนพิเศษโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (International Program : IP) 

⇒บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ พิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ตามแบบที่โรงเรียนกำหนดในระบบที่ https://www.sas.in.th/brp  พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป

⇒ใบสมัคร พิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ตามแบบที่โรงเรียนกำหนดในระบบที่ https://www.sas.in.th/brp  พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป

⇒ใบแสดงผลการเรียน

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร สอบเข้าม.1 ห้องเรียนพิเศษโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 2565   <<คลิกอ่านที่นี่>> 

เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักเรียน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 2565  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม <<คลิกอ่านที่นี่>>

———————————————————

รวมสรุปต่างๆที่เพจกวดวิชาTogether : https://www.facebook.com/Together.Educated
Website เรียนออนไลน์ ประถม มัธยม : https://together-edu.com
ไม่พลาดแจ้งเตือนเมื่อมีไลฟ์ Line @together_junior
หรือคลิก https://lin.ee/EuqhTUB

———————————————————

About TogetherEduClub

Check Also

สอบเข้าม.1 รอบ2 ห้องเรียนปกติ โรงเรียน สพม.ปทุมธานี ปีการศึกษา2565

สอบเข้าม.1 รอบ2 …

Leave a Reply

%d bloggers like this: