สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ปีการศึกษา2565

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ เพื่อสอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2565 โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 

สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ปีการศึกษา2565

 

1.ห้องเรียนที่เปิดรับ

⇒ห้องเรียนปกติ รวมทั้งหมด 240 คน

 

2.ประเภทที่เปิดรับ

⇒ในเขตพื้นที่บริการ จำนวนรับ 96 คน

⇒นอกเขตพื้นที่บริการ จำนวนรับ 96 คน

⇒ความสามารถพิเศษ จำนวนรับ 12 คน

⇒เงื่อนไขพิเศษ 36 คน

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒กำลังหรือสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

คุณสมบัติอื่นตามประเภทที่เปิดรับสมัคร

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒สอบ 5 วิชา หลัก 500 คะแนน ประกอบด้วย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา วิชาละ 100 คะแนน 

 

5.หลักฐานที่ใช้สมัคร

⇒ใบสมัคร

⇒สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน

⇒สำเนาทะเบียนบ้านบิดา มารดา ผู้ปกครอง (ให้นำตัวจริงมาแสดง)

⇒หลักฐานการจบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

⇒รูปถ่าย 1.5 นิ้ว 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัครนักเรียนใหม่ สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม <<คลิกสมัครที่นี่>>

———————————————————

รวมสรุปต่างๆที่เพจกวดวิชาTogether : https://www.facebook.com/Together.Educated
Website เรียนออนไลน์ ประถม มัธยม : https://together-edu.com
ไม่พลาดแจ้งเตือนเมื่อมีไลฟ์ Line @together_junior
หรือคลิก https://lin.ee/EuqhTUB

———————————————————

About TogetherEduClub

Check Also

สอบเข้าม.1 รอบ2 ห้องเรียนปกติ โรงเรียน สพม.ปทุมธานี ปีการศึกษา2565

สอบเข้าม.1 รอบ2 …

Leave a Reply

%d bloggers like this: