สอบเข้าม.1 รอบแรก โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ปีการศึกษา2565

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับ ม.1 รอบแรก ปีการศึกษา2565 โดยมีรายละเอียดต่างๆดังต่อไปนี้

 

สอบเข้าม.1 รอบแรก โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ปีการศึกษา2565

 

กำหนดการรับสมัคร

ซื้อใบสมัครออนไลน์ : วันที่ 1-7 กันยายน 2564

ส่งผลงานของผู้สมัคร : วันที่ 8-14 กันยายน 2564

สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ : วันที่ 18-20 กันยายน 2564

ประกาศผล : วันที่ 22 กันยายน 2564

 

1.ระดับที่เปิดรับ

ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่1

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

ไม่ได้ระบุ

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

เป็นนักเรียนผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่เกิดในปี พ.ศ.2538 หรือ พ.ศ.2539

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

ส่วนที่ 1 คลิปวิดีโอ 30 คะแนน ประกอบด้วย
• ด้านการสื่อสาร (จากข้อที่ 3.1 ส่วนที่ 1)
• ด้านบุคลิกภาพ (จากข้อที่ 3.1 ส่วนที่ 2)
• ด้านการนําเสนอ (จากข้อที่ 3.1 ส่วนที่ 3)
ส่วนที่ 2 ผลงานนักเรียน 20 คะแนน ประกอบด้วย
• ผลการเรียน (จากข้อที่ 3.2 ส่วนที่ 1)
• ความคิดเห็นของครูประจําชั้น (จากข้อที่ 3.2 ส่วนที่ 2)
• ผลงานด้านกิจกรรม (จากข้อที่ 3.2 ส่วนที่ 3)
ส่วนที่ 3 การสัมภาษณ์ 50 คะแนน

 

5.เอกสารที่ใช้สมัคร

5.1 สูติบัตร

5.2 กรณีเปลี่ยนชื่อ อัพโหลดใบเปลี่ยนชื่อ
5.3 กรณีเปลี่ยนนามสกุล อัพโหลดใบเปลี่ยนนามสกุล

5.4 รูปถ่าย (ภาพถ่ายหน้าตรง ฉากขาว เสื้อนักเรียน หรือชุดสุภาพ ปรับขนาดรูปถ่ายในระบบ)
5.5 บุตรคริสเตียน ให้อัพโหลดเอกสารรับรองการเป็นสมาชิกคริสตจักรที่บิดาหรือมารดาสังกัด
5.6 บุตรศิษย์เก่า ให้อัพโหลดเอกสารรับรองสถานภาพสมาชิกจากสมาคมศิษย์เก่าฯ
5.7 บุตรสมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
– อัพโหลดภาพถ่ายบัตรสมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ
– อัพโหลดทะเบียนบ้านที่มีชื่อพี่น้องร่วมบิดามารดาที่ปัจจุบันเรียนอยู่ในโรงเรียนนี้
• หลังการชําระเงินแล้ว เอกสารดังกล่าวข้างต้นจะได้รับการตรวจสอบเพื่อให้สิทธิ์ในการสัมภาษณ์
• หากเอกสารไม่ครบ หรือไม่ถูกต้อง จะมีข้อความปรากฎบนหน้าจอแจ้งให้ทราบ
ผู้สมัครต้องดําเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยก่อนวันที่ 14 กันยายน เวลา 23.00 น.
มิฉะนั้นจะไม่ปรากฎลิงก์สําหรับสัมภาษณ์
• หากผ่านการพิจารณาให้เข้าศึกษาในโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2565
ผู้ปกครองต้องแสดงเอกสารตัวจริงพร้อมสําเนามายื่นให้ที่โรงเรียนในวันมอบตัว
(เอกสารที่ต้องยื่นและวันมอบตัว โรงเรียนจะแจ้งให้ทราบภายหลัง)
• กรณีที่ไม่สามารถแสดงเอกสารตามที่โรงเรียนกําหนด ให้ถือว่าขาดคุณสมบัติการมอบตัว

 

6.ค่าสมัครสอบ

1,200 บาท

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร สอบเข้าม.1 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตรียนวิทยาลัย  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตรียนวิทยาลัย  <<คลิกสมัครที่นี่>>

———————————————————

#กวดวิชาTogether #เตรียมสอบเข้าม1 #วิทย์ป6
ติวสอบเข้า ม.1 ตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.1 สรุปสอบเข้า ม.1

“เรียนวิทย์ให้สนุก จะได้ทั้งความสุขความเข้าใจ
เรียนรู้ไปพร้อมกัน ”
—ครูวันTogether—
รวมสรุปต่างๆที่เพจกวดวิชาTogether : https://www.facebook.com/Together.Educated
Webstie เรียนออนไลน์ ประถม มัธยม : https://together-edu.com
แหล่งความรู้ ข้อมูลข่าวสาร : https://togethereduclub.com/
รวมคอร์สเรียนของกวดวิชา : https://together14.com/
ไม่พลาดแจ้งเตือนเมื่อมีไลฟ์ Line @together_junior
หรือคลิก https://lin.ee/EuqhTUB

———————————————————

About TogetherEduClub

Check Also

สอบเข้าม.1 รอบ2 ห้องเรียนปกติ โรงเรียน สพม.ปทุมธานี ปีการศึกษา2565

สอบเข้าม.1 รอบ2 …

Leave a Reply

%d bloggers like this: