สอบเข้าม.4  โครงการ ห้องเรียน วมว. ทั่วประเทศ ปีการศึกษา2565

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกาศรับสมัครนักเรียน เพื่สอบคัดเลือก ม.4 ห้องเรียน โครงการ วมว ปีการศึกษา2565

 

 

สอบเข้าม.4  โครงการ ห้องเรียน วมว. ทั่วประเทศ ปีการศึกษา2565

 

กำหนดการรับสมัคร

สมัครทางออนไลน์ : ตั้งแต่วันนี้ 1-31 สิงหาคม 2564

สอบรอบแรก : วันที่ 21 พฤศจิกายน 2564  เวลา 09.00-12.30 .

ประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบแรก : วันที่ 21 ธันวาคม 2564

สอบรอบสอง : วันที่ 22 มกราคม 2564

ประกาศผลการสอบคัดเลือก รอบสอง : วันที่ 1 มีนาคม 2564

 

 

1.ห้องเรียนที่เปิดรับ

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่4

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

 

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรของมัธยมศึกษาตอนต้น

มีผลการเรียน ทุกวิชา ม.1-2 ไม่ต่ำกว่า 3.00 วิทยาศาสตร์ ม.1-2 ไม่ต่ำกว่า 3.00 คณิตศาสตร์ ม.1-2 ไม่ต่ำกว่า 3.00

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก 

สอบรอบแรก วิชา คณฺิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ระดับม.1 และ ม.2

สอบรอบสอง

 

5.ค่าใช้จ่าย

สมัครสอบรอบแรก 200 บาท

สอบรอบแรก 700 บาท

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการ ห้องเรียน โครงการวมว ปีการศึกษา 2565  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  <<คลิกสมัครที่นี่>>

———————————————————

#กวดวิชาTogether #เตรียมสอบเข้าม1 และ ม.4  #วิทย์ป6
ติวสอบเข้า ม.1 และ ม.4  ตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.1 และ ม.4  สรุปสอบเข้า ม.1 และ ม.4

“เรียนวิทย์ให้สนุก จะได้ทั้งความสุขความเข้าใจ
เรียนรู้ไปพร้อมกัน ”
—ครูวันTogether—
รวมสรุปต่างๆที่เพจกวดวิชาTogether : https://www.facebook.com/Together.Educated
Webstie เรียนออนไลน์ ประถม มัธยม : https://together-edu.com
แหล่งความรู้ ข้อมูลข่าวสาร : https://togethereduclub.com/
รวมคอร์สเรียนของกวดวิชา : https://together14.com/
ไม่พลาดแจ้งเตือนเมื่อมีไลฟ์ Line @together_junior
หรือคลิก https://lin.ee/EuqhTUB

———————————————————

 

 

หลัการเลือกอันดับ  โดยสามารถ เลือก ได้ 5 อันดับ 

—————————————————
แบบที่ 1 เลือก 1 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ แห่งเดียว
—————————————————
แบบที่ 2 เลือก 1 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย แห่งเดียว
—————————————————
แบบที่ 3 เลือก 1 หรือ 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนในโครงการ วมว. (เลือกได้ 1-2 โรงเรียน)
—————————————————
แบบที่ 4 เลือก 1 โรงเรียน ได้แก่ สถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง แห่งเดียว
—————————————————
แบบที่ 5 เลือก 1 โรงเรียน ได้แก่ สถาบันโคเซ็นแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี แห่งเดียว
—————————————————
แบบที่ 6 เลือก 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
—————————————————
แบบที่ 7 เลือก 2 หรือ 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และ โรงเรียนในโครงการ วมว. (เลือกได้ 1-2 โรงเรียน)
—————————————————
แบบที่ 8 เลือก 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และ สถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
—————————————————
แบบที่ 9 เลือก 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และ สถาบันโคเซ็นแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
—————————————————
แบบที่ 10 เลือก 3 หรือ 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย และ โรงเรียนในโครงการ วมว. (เลือกได้ 1-2 โรงเรียน)
—————————————————
แบบที่ 11 เลือก 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย และ สถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
—————————————————
แบบที่ 12 เลือก 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย และ สถาบันโคเซ็นแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
—————————————————
แบบที่ 13 เลือก 3 หรือ 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนในโครงการ วมว. (เลือกได้ 1-2 โรงเรียน) และ สถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
—————————————————
แบบที่ 14 เลือก 3 หรือ 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนในโครงการ วมว. (เลือกได้ 1-2 โรงเรียน) และ สถาบันโคเซ็นแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
—————————————————
แบบที่ 15 เลือก 4 หรือ 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย โรงเรียนในโครงการ วมว. (เลือกได้ 1-2 โรงเรียน) และ สถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
—————————————————
แบบที่ 16 เลือก 4 หรือ 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย โรงเรียนในโครงการ วมว. (เลือกได้ 1-2 โรงเรียน) และ สถาบันโคเซ็นแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
—————————————————
แบบที่ 17 เลือก 2 หรือ 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย และ โรงเรียนในโครงการ วมว. (เลือกได้ 1-2 โรงเรียน)
—————————————————
แบบที่ 18 เลือก 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย และ สถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
—————————————————
แบบที่ 19 เลือก 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย และ สถาบันโคเซ็นแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
—————————————————
แบบที่ 20 เลือก 2 หรือ 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนในโครงการ วมว. (เลือกได้ 1-2 โรงเรียน) และ สถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
—————————————————
แบบที่ 21 เลือก 2 หรือ 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนในโครงการ วมว. (เลือกได้ 1-2 โรงเรียน) และ สถาบันโคเซ็นแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
—————————————————
ที่มาของบทความ Mahidol Wittayanusorn School (Official)

About TogetherEduClub

Check Also

สอบเข้าม.1 รอบ2 ห้องเรียนปกติ โรงเรียน สพม.ปทุมธานี ปีการศึกษา2565

สอบเข้าม.1 รอบ2 …

Leave a Reply

%d bloggers like this: