สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ปีการศึกษา2565

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ เพื่อสอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2565 โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 

สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ปีการศึกษา2565

 

1.ห้องเรียนที่เปิดรับ

⇒ห้องเรียนปกติ รวมทั้งหมด 294 คน

 

2.ประเภทที่เปิดรับ

⇒นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ จำนวนรับ 23 คน

⇒นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ จำนวน 213 คน

⇒ความสามารถพิเศษ จำนวนรับ 4 คน (ดนตรีสากล 2 คน ว่ายน้ำ 2 คน)

⇒สอบคัดเลือกทั่วไปและมีเงื่อนไขพิเศษ 54 คน

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒กำลังหรือสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

คุณสมบัติอื่นตามประเภทที่เปิดรับสมัคร

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

เฉพาะสอบคัดเลือกในเขตพื้นที่บริการ สอบคัดเลือกทั่วไป สอบคัดเลือกและมีเงื่อนไขพิเศษ

⇒สอบ 5 วิชา 100 คะแนน ประกอบด้วย คณิตศาสตร์ 20 คะแนน  วิทยาศาสตร์ 20 คะแนน ภาษาไทย 20 คะแนน สังคมศึกษา 20 คะแนน และภาษาอังกฤษ 20 คะแนน

 

เฉพาะความสามารถพิเศษ  ตามความสามารถที่นักเรียนสมัคร

 

5.หลักฐานที่ใช้สมัคร

⇒ใบสมัครหรือใบแจ้งความจำนงที่พิมพ์จากเว็บไซต์

⇒สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียนและผู้ปกครองของผู้สมัคร ลงลายชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีนักเรียนในเขตพื้นที่บริการต้องเพิ่มสำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อบิดา มารดาหรือผู้ปกครองพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

⇒หลักฐานการจบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือ หลักฐานที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

⇒รูปถ่าย 1 นิ้ว 

⇒แบบยื่นความจำนงตรวจสอบคุณสมบัตินักเรียนเงื่อนไขพิเศษ (กรณีนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ) 

⇒นักเรียนที่สมัครในเขตพื้นที่บริการ ต้องยื่นหนังสือรับรองการเป็นนักเรียนในเขตพื้นที่บริการและรับรองพักอาศัยอยู่จริงโดยเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้านลงนามรับรองพร้อมแนบพร้อมสำเนาบัตรประชาชนของเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้านที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (ดาวน์โหลดได้เว็บไซต์โรงเรียน)

⇒กรณีสมัครประเภทความสามารถพิเศษ อัพโหลดไฟส์เอกสารหลักฐานต่างๆตามระบบสมัครผ่านเว็บไซต์และส่งแฟ้มสะสมผลงานที่โรงเรียนโดยตรง

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ <<คลิกอ่านที่นี่>>

ระเบียบการรับสมัคร สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย <<คลิกอ่านและสมัครที่นี่>>

———————————————————

รวมสรุปต่างๆที่เพจกวดวิชาTogether : https://www.facebook.com/Together.Educated
Website เรียนออนไลน์ ประถม มัธยม : https://together-edu.com
ไม่พลาดแจ้งเตือนเมื่อมีไลฟ์ Line @together_junior
หรือคลิก https://lin.ee/EuqhTUB

———————————————————

About TogetherEduClub

Check Also

สอบเข้าม.1 รอบ2 ห้องเรียนปกติ โรงเรียน สพม.ปทุมธานี ปีการศึกษา2565

สอบเข้าม.1 รอบ2 …

Leave a Reply

%d bloggers like this: