โรงเรียนในโซนกรุงเทพและปริมณฑล

สอบเข้าม.1 รอบเพิ่มเติม โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร ปีการศึกษา2565

โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร ประกาศรับสมัครนักเรียนใ …

Read More »

สอบเข้าม.1 รอบเพิ่มเติม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) ปีการศึกษา2565

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) ประกา …

Read More »

สอบเข้าม.1 รอบ2 โรงเรียนสพม.เขต1 กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา2565

สอบเข้าม.1 รอบ2 โรงเรียนสพม.เขต1 กรุงเทพมหานคร ปีก …

Read More »

สอบเข้าม.1 รอบ2 ห้องเรียนปกติ โรงเรียน สพม.ปทุมธานี ปีการศึกษา2565

สอบเข้าม.1 รอบ2 ห้องเรียนปกติ โรงเรียน สพม.ปทุมธาน …

Read More »

สอบเข้าม.1 ห้องเรียนพิเศษ เพิ่มเติม โรงเรียนสายปัญญา ปีการศึกษา2565

โรงเรียนสายปัญญา ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ เพื่อส …

Read More »

โรงเรียนที่มีผู้สมัครสอบสูงสุด สอบเข้าม.1 สพม.เขต2 กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา2565

มาแล้วจ้า โรงเรียนที่มีผู้สมัครสอบสูงสุด สอบเข้าม. …

Read More »

สอบเข้าม.1 ห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ปีการศึกษา2565

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ประกาศรับสมัครน …

Read More »

สอบเข้าม.1 ห้องเรียนพิเศษ เพิ่มเติม โรงเรียนสายปัญญา ปีการศึกษา2565

โรงเรียนสายปัญญา ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ เพื่อส …

Read More »

สอบเข้าม.1 ห้องเรียนพิเศษ เพิ่มเติม โรงเรียนวัดราชบพิธ ปีการศึกษา2565

โรงเรียนวัดราชบพิธ ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ เพื่ …

Read More »

สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน ปีการศึกษา2565

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน ประกาศรับสมัค …

Read More »