โรงเรียนต่างจังหวัด

สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ปีการศึกษา2565

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ประกาศรับสมัครนักเรียน …

Read More »

สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ โรงเรียนเลยพิทยาคม ปีการศึกษา2565

โรงเรียนเลยพิทยาคม ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ เพื่ …

Read More »

สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ปีการศึกษา2565

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม …

Read More »

สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ปีการศึกษา2565

โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี ประกาศรับสมัครน …

Read More »

สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ปีการศึกษา2565

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม …

Read More »

สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ปีการศึกษา2565

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ …

Read More »

สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ปีการศึกษา2565

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ประกาศ …

Read More »

สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ปีการศึกษา2565

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประกาศรับสมัค …

Read More »

สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ปีการศึกษา2565

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จังหวัดพะเยา ประกาศรับสมัครนั …

Read More »

สอบเข้าม.1 ห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ …

Read More »