ห้องเรียนพิเศษ

สอบเข้าม.1 รอบเพิ่มเติม โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร ปีการศึกษา2565

โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร ประกาศรับสมัครนักเรียนใ …

Read More »

สอบเข้าม.1 ห้องเรียนพิเศษ เพิ่มเติม โรงเรียนสายปัญญา ปีการศึกษา2565

โรงเรียนสายปัญญา ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ เพื่อส …

Read More »

สอบเข้าม.1 ห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ปีการศึกษา2565

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ประกาศรับสมัครน …

Read More »

สอบเข้าม.1 ห้องเรียนพิเศษ เพิ่มเติม โรงเรียนสายปัญญา ปีการศึกษา2565

โรงเรียนสายปัญญา ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ เพื่อส …

Read More »

สอบเข้าม.1 ห้องเรียนพิเศษ เพิ่มเติม โรงเรียนวัดราชบพิธ ปีการศึกษา2565

โรงเรียนวัดราชบพิธ ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ เพื่ …

Read More »

สอบเข้าม.1 ห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนสตรีวิทยา 2  ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนสตรีวิทยา 2  ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ เพ …

Read More »

สอบเข้าม.1 ห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2  ประกาศรับสม …

Read More »

สอบเข้าม.1 ห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ประกาศรับสมัครนักเ …

Read More »

สอบเข้าม.1 ห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนโยธินบูรณะ ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนโยธินบูรณะ ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ เพื่ …

Read More »

สอบเข้าม.1 ห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ประกาศรับสมัครนัก …

Read More »