สอบแข่งขัน

สอบแข่งขัน คณิต สังคม อังกฤษ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี

โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศรั …

Read More »

สอบแข่งขัน สุดยอดนักคณิตศาสตร์ระดับประเทศ ประจำปี 2564

ขอเชิญนักเรียน ระดับ ป.1 – ม.3 เข้าร่วมการทดสอบออน …

Read More »

สอบแข่งขัน การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี2564

สวช เชิญชวนน้องๆ ประถมตอนต้น จนถึง มัธยมศึกษาตอนปล …

Read More »