กิจกรรม ประถมศึกษา

สอบแข่งขัน คณิต สังคม อังกฤษ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี

โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศรั …

Read More »

สอบแข่งขัน สุดยอดนักคณิตศาสตร์ระดับประเทศ ประจำปี 2564

ขอเชิญนักเรียน ระดับ ป.1 – ม.3 เข้าร่วมการทดสอบออน …

Read More »

สอบแข่งขัน การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี2564

สวช เชิญชวนน้องๆ ประถมตอนต้น จนถึง มัธยมศึกษาตอนปล …

Read More »

ประกวดศิลปะเด็กนานาชาติ ครั้งที่ 52 ชิงทุนการศึกษา จากญี่ปุ่น

บริษัท เพนเทล (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญน้องๆ อายุไม …

Read More »

ประกวด หัวข้อ มหัศจรรย์วิทยาศาสตร์ ระดับ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น

ประกวด หัวข้อ มหัศจรรย์วิทยาศาสตร์ ระดับ ประถม มัธ …

Read More »

ประกวดคำขวัญ วันภาษาไทยแห่งชาติ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ.2564

ประกวดคำขวัญ วันภาษาไทยแห่งชาติ ระดับประถมศึกษา มั …

Read More »