ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา2565

ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา2565 จากสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา2565

 

กำหนดการรับสมัคร

โรงเรียนวัตถุประสงค์พิเศษ

ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1

เปิดรับสมัคร : วันที่ 23-27 กุมภาพันธ์ 2565

สอบคัดเลือก : วันที่ 5 มีนาคม 2565

ประกาศผล : ภายใน วันที่ 26 มีนาคม 2565

รายงานตัว : ภายใน วันที่ 26 มีนาคม 2565

มอบตัว : ภายใน วันที่ 26 มีนาคม 2565

 

โรงเรียน ภปร วิทยาลัย ป.5 และ ม.1

เปิดรับสมัคร : วันที่ 23-27 กุมภาพันธ์ 2565

สอบคัดเลือก : วันที่ 5 มีนาคม 2565

ประกาศผล : ภายใน วันที่ 26 มีนาคม 2565

รายงานตัว : ภายใน วันที่ 26 มีนาคม 2565

มอบตัว : ภายใน วันที่ 26 มีนาคม 2565

 

ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4

เปิดรับสมัคร : วันที่ 23-27 กุมภาพันธ์ 2565

สอบคัดเลือก : วันที่ 6 มีนาคม 2565

ประกาศผล : ภายใน วันที่ 27 มีนาคม 2565

รายงานตัว : ภายใน วันที่ 27 มีนาคม 2565

มอบตัว : ภายใน วันที่ 27 มีนาคม 2565

 

ห้องเรียนปกติ

ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1

สอบคัดเลือก (ถ้ามี)

เปิดรับสมัคร : วันที่ 9-13 มีนาคม 2565

สอบคัดเลือก : วันที่ 26 มีนาคม 2565

ประกาศผล : วันที่ 30 มีนาคม 2565

รายงานตัว : วันที่ 30 มีนาคม 2565

มอบตัว : วันที่ 2 เมษายน 2565

 

-ความสามารถพิเศษ (ถ้ามี)

เปิดรับสมัคร : วันที่ 9-10 มีนาคม 2565

สอบคัดเลือก : วันที่ 22 มีนาคม 2565

ประกาศผล : วันที่ 23 มีนาคม 2565

รายงานตัว : วันที่ 23 มีนาคม 2565

มอบตัว : วันที่ 2 เมษายน 2565

 

-เงื่อนไขพิเศษ (ถ้ามี)

เปิดรับสมัคร : วันที่ 9-13 มีนาคม 2565

สอบคัดเลือก : วันที่ 26 มีนาคม 2565

ประกาศผล : วันที่ 30 มีนาคม 2565

รายงานตัว : วันที่ 30 มีนาคม 2565

มอบตัว : วันที่ 2 เมษายน 2565

 

จับฉลาก (ถ้ามี)

เปิดรับสมัคร : วันที่ 9-13 มีนาคม 2565

จับสลาก : วันที่ 1 เมษายน 2565

ประกาศผล : วันที่ 1 เมษายน 2565

รายงานตัว : วันที่ 1 เมษายน 2565

มอบตัว : วันที่ 2 เมษายน 2565

 

ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 ยกเว้นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

สอบคัดเลือก (ถ้ามี)

เปิดรับสมัคร : วันที่ 9-13 มีนาคม 2565

สอบคัดเลือก : วันที่ 27 มีนาคม 2565

ประกาศผล : วันที่ 31 มีนาคม 2565

รายงานตัว : วันที่ 31 มีนาคม 2565

มอบตัว : วันที่ 3 เมษายน 2565

 

-ความสามารถพิเศษ (ถ้ามี)

เปิดรับสมัคร : วันที่ 9-10 มีนาคม 2565

สอบคัดเลือก : วันที่ 23 มีนาคม 2565

ประกาศผล : วันที่ 24 มีนาคม 2565

รายงานตัว : วันที่ 24 มีนาคม 2565

มอบตัว : วันที่ 3 เมษายน 2565

 

-เงื่อนไขพิเศษ (ถ้ามี)

เปิดรับสมัคร : วันที่ 9-13 มีนาคม 2565

สอบคัดเลือก : วันที่ 27 มีนาคม 2565

ประกาศผล : วันที่ 31 มีนาคม 2565

รายงานตัว : วันที่ 31 มีนาคม 2565

มอบตัว : วันที่ 3 เมษายน 2565

 

ห้องเรียนพิเศษ

ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1

เปิดรับสมัคร : วันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2565

สอบคัดเลือก : วันที่ 6 มีนาคม 2565

ประกาศผล : ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2565

รายงานตัว : ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2565

มอบตัว : ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2565

 

ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4

เปิดรับสมัคร : วันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2565

สอบคัดเลือก : วันที่ 7 มีนาคม 2565

ประกาศผล : ภายในวันที่ 13 มีนาคม 2565

รายงานตัว : ภายในวันที่ 13 มีนาคม 2565

มอบตัว : ภายในวันที่ 13 มีนาคม 2565

 

สรุปปฏิทินการเปิดรับสมัคร

———————————————————

รวมสรุปต่างๆที่เพจกวดวิชาTogether : https://www.facebook.com/Together.Educated
Website เรียนออนไลน์ ประถม มัธยม : https://together-edu.com
ไม่พลาดแจ้งเตือนเมื่อมีไลฟ์ Line @together_junior
หรือคลิก https://lin.ee/EuqhTUB

———————————————————

About TogetherEduClub

Check Also

สอบเข้าม.1 รอบ2 ห้องเรียนปกติ โรงเรียน สพม.ปทุมธานี ปีการศึกษา2565

สอบเข้าม.1 รอบ2 …

Leave a Reply

%d bloggers like this: