ปฏิทินการสอบเข้าม.1 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ประกาศ ปฏิทินการสอบเข้าม.1 ปีการศึกษา2564 ทั้งห้องเรียนปกติและห้องเรียนพิเศษ โดยมีรายละเอียดต่างๆต่อไปนี้

 

ปฏิทินการสอบเข้าม.1 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564

 

ห้องเรียนที่เปิดรับ ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่1

โครงการพิเศษ 

⇒ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

⇒English Program (EP)

⇒International Program (IP)

 

ห้องเรียนปกติ

 

กำหนดการรับสมัคร

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

⇒รับระเบียบการสมัคร : วันที่ 4-23 มีนาคม 2564

⇒รับสมัคร : วันที่ 19-23 มีนาคม 2564

⇒สอบข้อเขียน : วันที่ 3 เมษายน 2564

⇒ประกาศผลการสอบ : วันที่ 12 เมษายน 2564

⇒รายงานตัว : วันที่ 20 เมษายน 2564

⇒มอบตัว : วันที่ 20 เมษายน 2564

 

English Program (EP)

⇒รับระเบียบการสมัคร : วันที่ 4-23 มีนาคม 2564

⇒รับสมัคร : วันที่ 19-23 มีนาคม 2564

⇒สอบข้อเขียน : วันที่ 3 เมษายน 2564

⇒สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 4 เมษายน 2564

⇒ประกาศผลการสอบ : วันที่ 12 เมษายน 2564

⇒รายงานตัว : วันที่ 20 เมษายน 2564

⇒มอบตัว : วันที่ 20 เมษายน 2564

 

รอบทั่วไป 

สอบคัดเลือกและคะแนน O-NET

⇒รับระเบียบการสมัคร : วันที่ 9-28 เมษายน 2564

⇒รับสมัคร : วันที่ 24-28 เมษายน 2564

⇒สอบข้อเขียน : วันที่ 1 พฤษภาคม 2564

⇒ประกาศผลการสอบ : วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 (เช้า)

⇒รายงานตัว : วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 (บ่าย)

⇒มอบตัว : วันที่ 8 พฤษภาคม 2564

 

นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ด้านกีฬา ดนตรีสากล ดนตรีไทย ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ คุณธรรม

⇒รับระเบียบการสมัคร : วันที่ 9-27 เมษายน 2564

⇒รับสมัคร : วันที่ 24-27 เมษายน 2564

⇒สอบข้อเขียน : วันที่ 1 พฤษภาคม 2564

⇒สอบปฏิบัติ :วันที 29 เมษายน 2564

⇒ประกาศผลการสอบ : วันที่ 30 เมษายน 2564 (เช้า)

⇒รายงานตัว : วันที่ 30 เมษายน 2564 (บ่าย)

⇒มอบตัว : วันที่ 8 พฤษภาคม 2564 (เช้า)

 

*กำหนดการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เพจ รับนักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย   <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

*รู้หรือเปล่า โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนรัฐบาลแห่งแรก จังหวัดเชียงใหม่

About TogetherEduClub

Check Also

สอบเข้าม.1 รอบ2 ห้องเรียนปกติ โรงเรียน สพม.ปทุมธานี ปีการศึกษา2565

สอบเข้าม.1 รอบ2 …

Leave a Reply

%d bloggers like this: