ปฏิทินการสอบเข้า ม.1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปีการศึกษา2564

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ได้ประกาศ ปฏิทินการสอบเข้า ม.1 ปีการศึกษา2564 แล้ว โดยมีรายละเอียดต่างๆดังต่อไปนี้

 

ปฏิทินการสอบเข้า ม.1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปีการศึกษา2564

 

 

กำหนดการรับสมัคร 

ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่1

แจ้งขอความจำนงห้องเรียนพิเศษ ม.1 : วันที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 0:00 น. เป็นต้นไป

 

เปิดรับสมัคร

ห้องเรียนพิเศษ : วันที่ 19-23 มีนาคม 2564

ห้องเรียนปกติ ความสามารถพิเศษ : วันที่ 24-27 เมษายน 2564

ห้องเรียนปกติ สอบคัดเลือก/เงื่อนไขพิเศษ : วันที่ 24-28 เมษายน 2564

 

สอบคัดเลือก

ห้องเรียนพิเศษ : วันที่ 3 เมษายน 2564

ห้องเรียนปกติ ความสามารถพิเศษ : วันที่ 29 เมษายน 2564

ห้องเรียนปกติ สอบคัดเลือก/เงื่อนไขพิเศษ : วันที่ 1 พฤษภาคม 2564

 

ประกาศผลและรายงานตัว 

ห้องเรียนพิเศษ : วันที่ 7 เมษายน 2564

ห้องเรียนปกติ ความสามารถพิเศษ : วันที่ 30 เมษายน 2564

ห้องเรียนปกติ สอบคัดเลือก/เงื่อนไขพิเศษ : วันที่ 5 พฤษภาคม 2564

 

มอบตัว 

ห้องเรียนพิเศษ : วันที่ 10 เมษายน 2564

ห้องเรียนปกติ ความสามารถพิเศษ : วันที่ 8 พฤษภาคม 2564

ห้องเรียนปกติ สอบคัดเลือก/เงื่อนไขพิเศษ : วันที่ 8 พฤษภาคม 2564

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์แสดงความจำนองศึกษาต่อ ห้องเรียนพิเศษ  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  <<คลิกอ่านที่นี่>>

About TogetherEduClub

Check Also

สอบเข้าม.1 รอบ2 ห้องเรียนปกติ โรงเรียน สพม.ปทุมธานี ปีการศึกษา2565

สอบเข้าม.1 รอบ2 …

Leave a Reply

%d bloggers like this: