ปฏิทินการสอบเข้า ม.1 โรงเรียนสารวิทยา ปีการศึกษา2564

โรงเรียนสารวิทยา ได้ประกาศ ปฏิทินการสอบเข้า ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา2564 แล้ว โดยมีรายละเอียดต่างๆดังต่อไปนี้ อย่าลืมเตรียมตัวสอบกันได้แล้วนะ

 

ปฏิทินการสอบเข้า ม.1 โรงเรียนสารวิทยา ปีการศึกษา2564

 

ประเภทห้องเรียน

ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่1

⇒ห้องเรียนพิเศษ ภาษาจีนเข้มข้น

⇒ห้องเรียนพิเศษ MEP

⇒ห้องเรียนพิเศษ GIFTED

⇒ห้องเรียนปกติ

 

ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่4

⇒ห้องเรียนพิเศษ ภาษาจีนเข้มข้น

⇒ห้องเรียนพิเศษ ภาษาเกาหลีเข้มข้น

⇒ห้องเรียนพิเศษ ภาษาญี่ปุ่นเข้มข้น

⇒ห้องเรียนพิเศษ ภาษาฝรั่งเศสเข้มช้น

⇒ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี

⇒ห้องเรียนพิเศษ GIFTED

 

 

กำหนดการรับสมัคร

ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่1

ห้องเรียนพิเศษ

⇒เปิดรับสมัคร : วันที่ 19-23 มีนาคม 2564

⇒สอบคัดเลือก : วันที่ 3 เมษายน 2564

⇒ประกาศผล : ภายใน วันที่ 25 เมษายน 2564

⇒รายงานตัว : ภายใน วันที่ 27 เมษายน 2564

⇒มอบตัว : ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม 2564

 

ห้องเรียนปกติ

นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ

-สอบคัดเลือก

⇒เปิดรับสมัคร : วันที่ 24-28 เมษายน 2564

⇒สอบคัดเลือก : วันที่ 1 พฤษภาคม 2564

⇒ประกาศผล : ภายใน วันที่ 5 พฤษภาคม 2564

⇒รายงานตัว : ภายใน วันที่ 5 พฤษภาคม 2564

⇒มอบตัว : ภายใน วันที่ 8 พฤษภาคม 2564

 

นักเรียนทั่วไป

-สอบคัดเลือก

⇒เปิดรับสมัคร : วันที่ 24-28 เมษายน 2564

⇒สอบคัดเลือก : วันที่ 1 พฤษภาคม 2564

⇒ประกาศผล : ภายใน วันที่ 5 พฤษภาคม 2564

⇒รายงานตัว : ภายใน วันที่ 5 พฤษภาคม 2564

⇒มอบตัว : ภายใน วันที่ 8 พฤษภาคม 2564

 

นักเรียนทั่วไป

-ความสามารถพิเศษ

⇒เปิดรับสมัคร : วันที่ 24-27 เมษายน 2564

⇒สอบคัดเลือก : วันที่ 29 เมษายน 2564

⇒ประกาศผล :  วันที่ 30 เมษายน 2564

⇒รายงานตัว : วันที่ 30 เมษายน 2564

⇒มอบตัว : วันที่ 8 พฤษภาคม 2564

 

นักเรียนทั่วไป

-เงื่อนไขพิเศษ

⇒เปิดรับสมัคร : วันที่ 24-28 เมษายน 2564

⇒สอบคัดเลือก : วันที่ 1 พฤษภาคม 2564

⇒ประกาศผล : ภายใน วันที่ 5 พฤษภาคม 2564

⇒รายงานตัว : ภายใน วันที่ 5 พฤษภาคม 2564

⇒มอบตัว : ภายใน วันที่ 8 พฤษภาคม 2564

 

 

ระดับมัธยมศึกษามัธยมศึกษาชั้นปีที่4

ห้องเรียนพิเศษ

⇒เปิดรับสมัคร : วันที่ 19-23 มีนาคม 2564

⇒สอบคัดเลือก : วันที่ 4 เมษายน 2564

⇒ประกาศผล : ภายใน วันที่ 26 เมษายน 2564

⇒รายงานตัว : ภายใน วันที่ 28 เมษายน 2564

⇒มอบตัว : ภายใน วันที่ 2 พฤษภาคม 2564

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ปฏิทินการรับสมัคร โรงเรียนสารวิทยา <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์โรงเรียนสารวิทยา  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

About TogetherEduClub

Check Also

สอบเข้าม.1 รอบ2 ห้องเรียนปกติ โรงเรียน สพม.ปทุมธานี ปีการศึกษา2565

สอบเข้าม.1 รอบ2 …

Leave a Reply

%d bloggers like this: