ปฏิทินการสอบเข้า ม.1 โรงเรียนสายปัญญารังสิต ปีการศึกษา2564

โรงเรียนสายปัญญารังสิต ได้ประกาศ ปฏิทินการสอบเข้า ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา2564 แล้ว โดยมีรายละเอียดต่างๆดังต่อไปนี้

ปฏิทินการสอบเข้า ม.1 โรงเรียนสายปัญญารังสิต ปีการศึกษา2564

 

กำหนดการรับสมัคร

ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่1

ห้องเรียนพิเศษ

⇒เปิดรับสมัคร : วันที่ 19-23 มีนาคม 2564

⇒สอบคัดเลือก : วันที่ 3 เมษายน 2564

⇒ประกาศผล : วันที่ 25 เมษายน 2564

⇒รายงานตัว : วันที่ 27 เมษายน 2564

⇒มอบตัว : วันที่ 1 พฤษภาคม 2564

 

-ประเภท ความสามารถพิเศษ

⇒เปิดรับสมัคร : วันที่ 24-27 เมษายน 2564

⇒สอบคัดเลือก : วันที่ 29 เมษายน 2564

⇒ประกาศผล : วันที่ 5 พฤษภาคม 2564

⇒รายงานตัว : วันที่ 5 พฤษภาคม 2564

⇒มอบตัว : วันที่ 8 พฤษภาคม 2564

 

ห้องเรียนปกติ

⇒เปิดรับสมัคร : วันที่ 24-28 เมษายน 2564

⇒สอบคัดเลือก : วันที่ 1 พฤษภาคม 2564

⇒ประกาศผล : วันที่ 5 พฤษภาคม 2564

⇒รายงานตัว : วันที่ 5 พฤษภาคม 2564

⇒มอบตัว : วันที่ 8 พฤษภาคม 2564

 

ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่4

ห้องเรียนพิเศษ

⇒เปิดรับสมัคร : วันที่ 19-23 มีนาคม 2564

⇒สอบคัดเลือก : วันที่ 4 เมษายน 2564

⇒ประกาศผล : วันที่ 26 เมษายน 2564

⇒รายงานตัวและมอบตัว : วันที่ 27 เมษายน 2564

 

ประเภทความสามารถพิเศษ

⇒เปิดรับสมัคร : วันที่ 24-27 เมษายน 2564

⇒สอบคัดเลือก : วันที่ 4 เมษายน 2564

⇒ประกาศผล : วันที่ 30 เมษายน 2564

⇒รายงานตัวและมอบตัว : วันที่ 9 พฤษภาคม 2564

 

ห้องเรียนทั่วไป

⇒เปิดรับสมัคร : วันที่ 24-28 เมษายน 2564

⇒สอบคัดเลือก : วันที่ 2 พฤษภาคม 2564

⇒ประกาศผล : วันที่ 6 พฤษภาคม 2564

⇒รายงานตัวและมอบตัว : วันที่ 6 พฤษภาคม 2564

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 โรงเรียนสายปัญญารังสิต  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์โรงเรียนสายปัญญารังสิต  <<คลิกอ่านที่นี่>>

About TogetherEduClub

Check Also

ตะลุยโจทย์ ONET ป.6 [วิทย์ EP. 9] / ครูวันTogether

   

Leave a Reply

%d bloggers like this: