ปฏิทินการรับสมัคร ม.1 ห้องเรียนปกติ โรงเรียนศึกษานารี ปีการศึกษา2564

โรงเรียนศึกษานารี ประกาศรับสมัคร ปฏิทินการรับสมัคร ม.1 และจำนวนรับ ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา2564 โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

 

ปฏิทินการรับสมัคร ม.1 ห้องเรียนปกติ โรงเรียนศึกษานารี ปีการศึกษา2564

 

 

จำนวนรับทั้งหมด

⇒ในเขตพื้นที่บริการ  : 37 คน

⇒นอกเขตพื้นที่บริการ + เงื่อนไขพิเศษ : 337 + 50 คน

⇒ความสามารถพิเศษ (ด้านกีฬาและด้านศิลปะ) : 16 คน

 

 

กำหนดการรับสมัคร

 

เปิดรับสมัคร

⇒ในเขตพื้นที่บริการ  : วันที่ 24-28 เมษายน 2564

⇒นอกเขตพื้นที่บริการ + เงื่อนไขพิเศษ :  วันที่ 24-28 เมษายน 2564

⇒ความสามารถพิเศษ (ด้านกีฬาและด้านศิลปะ) : วันที่ 24-28 เมษายน 2564

 

สอบ

⇒ในเขตพื้นที่บริการ  : วันที่ 1 พฤษภาคม 2564

⇒นอกเขตพื้นที่บริการ + เงื่อนไขพิเศษ :  วันที่ 1 พฤษภาคม 2564

⇒ความสามารถพิเศษ (ด้านกีฬาและด้านศิลปะ) :  วันที่ 29 เมษายน 2564

 

ประกาศผลสอบ

⇒ในเขตพื้นที่บริการ  : วันที่ 5 พฤษภาคม 2564

⇒นอกเขตพื้นที่บริการ + เงื่อนไขพิเศษ :  วันที่ 5 พฤษภาคม 2564

⇒ความสามารถพิเศษ (ด้านกีฬาและด้านศิลปะ) :  วันที่ 30 เมษายน 2564

 

รายงานตัว 

⇒ในเขตพื้นที่บริการ  : วันที่ 5 พฤษภาคม 2564

⇒นอกเขตพื้นที่บริการ + เงื่อนไขพิเศษ :  วันที่ 5 พฤษภาคม 2564

⇒ความสามารถพิเศษ (ด้านกีฬาและด้านศิลปะ) :  วันที่ 30 เมษายน 2564

 

มอบตัว 

⇒ในเขตพื้นที่บริการ  : วันที่ 8 พฤษภาคม 2564

⇒นอกเขตพื้นที่บริการ + เงื่อนไขพิเศษ :  วันที่ 8 พฤษภาคม 2564

⇒ความสามารถพิเศษ (ด้านกีฬาและด้านศิลปะ) :  วันที่ 8 พฤษภาคม 2564

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์โรงเรียนศึกษานารี <<คลิกอ่านที่นี่>>

About TogetherEduClub

Check Also

สอบเข้าม.1 รอบ2 ห้องเรียนปกติ โรงเรียน สพม.ปทุมธานี ปีการศึกษา2565

สอบเข้าม.1 รอบ2 …

Leave a Reply

%d bloggers like this: