ปฏิทินการสอบเข้า ม.1 โรงเรียนสตรีวิทยา ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนสตรีวิทยา ได้ประกาศ ปฏิทินการสอบเข้า ม.1 ปีการศึกษา2564 และจำนวนรับ แล้ว โดยมีรายละเอียดต่างๆดังต่อไปนี้

 

ปฏิทินการสอบเข้า ม.1 โรงเรียนสตรีวิทยา ปีการศึกษา 2564

 

กำหนดการรับสมัคร

ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่1

 

ห้องเรียนพิเศษ ประกอบด้วย ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (สสวท และ สอวน.)  ห้องเรียนเรียนความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  ห้องเรียนพิเศษตามโครงการ English Program

⇒รับระเบียบการ : วันที่ 15-23 มีนาคม 2564

⇒เปิดรับสมัคร : วันที่ 19-23 มีนาคม 2564

⇒สอบสัมภาษณ์ / สอบคัดเลือก : วันที่ 3 เมษายน 2564 โดยห้องเรียนพิเศษ EP สอบสัมภาษณ์ในวันสมัคร และ กรณีสมัครทาง Online สอบสัมภาษณ์ วันที่ 25-26 มีนาคม 2564

⇒ประกาศผล : วันที่ 8 เมษายน 2564

⇒รายงานตัว : วันที่ 8 เมษายน 254

⇒มอบตัว : วันที่ 10 เมษายน 2564

 

ห้องเรียนปกติ

รับระเบียบการรับสมัคร

นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ

⇒ด้านนาฏศิลป์  : วันที่ 22-27 เมษายน 2564

⇒ด้านดนตรีสากล (โยธวาทิต)   : วันที่ 22-27 เมษายน 2564

⇒ด้านกีฬา (บาสเกตบอล)         : วันที่ 22-27 เมษายน 2564

⇒ด้านคุณธรรม จริยธรรม          : วันที่ 22-27 เมษายน 2564

⇒ด้านวิชาการ                          : วันที่ 22-27 เมษายน 2564

⇒ด้านทักษะคอมพิวเตอร์          : วันที่ 22-27 เมษายน 2564

⇒ด้านทักษะงานฝีมือ                : วันที่ 22-27 เมษายน 2564

 

นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ   : วันที่ 22-28 เมษายน 2564

นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ  : วันที่ 22-28 เมษายน 2564

นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ : วันที่ 22-28 เมษายน 2564

 

รับสมัคร

นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ

⇒ด้านนาฏศิลป์  : วันที่ 24-27 เมษายน 2564

⇒ด้านดนตรีสากล (โยธวาทิต)   : วันที่ 24-27 เมษายน 2564

⇒ด้านกีฬา (บาสเกตบอล)         : วันที่ 24-27 เมษายน 2564

⇒ด้านคุณธรรม จริยธรรม          : วันที่ 24-27 เมษายน 2564

⇒ด้านวิชาการ                          : วันที่ 24-27 เมษายน 2564

⇒ด้านทักษะคอมพิวเตอร์          : วันที่ 24-27 เมษายน 2564

⇒ด้านทักษะงานฝีมือ                : วันที่ 24-27 เมษายน 2564

 

นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ   : วันที่ 24-28 เมษายน 2564

นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ  : วันที่ 24-28 เมษายน 2564

นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ : วันที่ 24-28 เมษายน 2564

 

 

สอบสัมภาษณ์/สอบคัดเลือก

นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ

⇒สอบภาคปฏิบัติ : วันที่ 29 เมษายน 2564

⇒สอบวัดความรู้  : วันที่ 1 พฤษภาคม 2564

 

นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ   : : วันที่ 1 พฤษภาคม 2564

นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ  : : วันที่ 1 พฤษภาคม 2564

นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ : : วันที่ 1 พฤษภาคม 2564

 

ประกาศผล

นักเรียนความสามารถพิเศษ วันที่ 30 เมษายน 2564

นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ   : วันที่ 5 พฤษภาคม 2564

นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ  : วันที่ 5 พฤษภาคม 2564

นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ : วันที่ 5 พฤษภาคม 2564

 

 

รายงงานตัว

นักเรียนความสามารถพิเศษ :วันที่ 30 เมษายน 2564

นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ   : วันที่ 5 พฤษภาคม 2564

นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ  : วันที่ 5 พฤษภาคม 2564

นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ : วันที่ 5 พฤษภาคม 2564

 

มอบตัว

นักเรียนความสามารถพิเศษ  :วันที่ 8 พฤษภาคม 2564

นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ    : วันที่ 8 พฤษภาคม 2564

นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ   : วันที่ 8 พฤษภาคม 2564

นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ : วันที่ 8 พฤษภาคม 2564

 

 

จำนวนรับทั้งหมด

ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่1

ห้องเรียนพิเศษ

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (สสวท และ สอวน.) 30 คน

ห้องเรียนเรียนความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  72 คน

ห้องเรียนพิเศษตามโครงการ English Program  60 คน

 

ห้องเรียนปกติ

นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ

⇒ด้านนาฏศิลป์  2คน

⇒ด้านดนตรีสากล (โยธวาทิต) 2คน

⇒ด้านกีฬา (บาสเกตบอล) 2คน

⇒ด้านคุณธรรม จริยธรรม  2 คน

⇒ด้านวิชาการ 2 คน

⇒ด้านทักษะคอมพิวเตอร์ 2 คน

⇒ด้านทักษะงานฝีมือ 2 คน

 

นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ 40 คน

นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 67 คน

นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ 269 คน

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์โรงเรียนสตรีวิทยา  <<คลิกอ่านที่นี่>>

About TogetherEduClub

Check Also

สอบเข้าม.1 รอบ2 ห้องเรียนปกติ โรงเรียน สพม.ปทุมธานี ปีการศึกษา2565

สอบเข้าม.1 รอบ2 …

Leave a Reply

%d bloggers like this: