ปฏิทินการสอบเข้า ม.1 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ปีการศึกษา2564

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ประกาศ ปฏิทินการสอบเข้า ม.1 และม.4 ปีการศึกษา2564 โดยมีรายละเอียดต่างๆดังต่อไปนี้ อย่าลืมเตรียมตัวสอบกันได้แล้วนะ

ปฏิทินการสอบเข้า ม.1 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ปีการศึกษา2564

 

ประเภทของห้องเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่1

⇒ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ESC

⇒ห้องเรียนพิเศษด้าน คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ MESP

⇒ห้องเรียนปกติ 4 ห้องเรียน

⇒ห้องเรียนปกติ โครงการจัดการเรียนการสอวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ เป็นภาษาอังกฤษ โดยครูไทย EIS 2 ห้องเรียน

⇒ห้องเรียนปกติ ห้องเรียนโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ : EP

 

กำหนดการรับสมัคร

ห้องเรียนพิเศษ 

ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่1

⇒เปิดรับสมัคร : วันที่ 19-23 มีนาคม 2564

⇒สอบคัดเลือก : วันที่ 3 เมษายน 2564

⇒ประกาศผล : ภายใน วันที่ 25 เมษายน 2564

⇒รายงานตัว : ภายใน วันที่ 27 เมษายน 2564

⇒มอบตัว : ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม 2564

 

ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่4

⇒เปิดรับสมัคร : วันที่ 19-23 มีนาคม 2564

⇒สอบคัดเลือก : วันที่ 4 เมษายน 2564

⇒ประกาศผล : ภายใน วันที่ 26 เมษายน 2564

⇒รายงานตัว : ภายใน วันที่ 28 เมษายน 2564

⇒มอบตัว : ภายใน วันที่ 2 พฤษภาคม 2564

 

ห้องเรียนปกติ 

ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่1

⇒เปิดรับสมัคร : วันที่ 24-29 เมษายน 2564

⇒สอบคัดเลือก : วันที่ 1 พฤษภาคม 2564

⇒ประกาศผล : ภายใน วันที่ 5 พฤษภาคม 2564

⇒รายงานตัว : ภายใน วันที่ 5 พฤษภาคม 2564

⇒มอบตัว : ภายใน วันที่ 8 พฤษภาคม 2564

 

ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่4 (นักเรียนทีจบ ม.3 จากโรงเรียนอื่นและโรงเรียนเดิม)

⇒เปิดรับสมัคร : วันที่ 24-28 เมษายน 2564

⇒สอบคัดเลือก : วันที่ 2 พฤษภาคม 2564

⇒ประกาศผล : ภายใน วันที่ 6 พฤษภาคม 2564

⇒รายงานตัว : ภายใน วันที่ 6 พฤษภาคม 2564

⇒มอบตัว : ภายใน วันที่ 9 พฤษภาคม 2564

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

About TogetherEduClub

Check Also

สอบเข้าม.1 รอบ2 ห้องเรียนปกติ โรงเรียน สพม.ปทุมธานี ปีการศึกษา2565

สอบเข้าม.1 รอบ2 …

Leave a Reply

%d bloggers like this: