ปฏิทินการสอบเข้า ม.1 โรงเรียนสมุทรปราการ ปีการศึกษา2564

โรงเรียนสมุทรปราการ ได้ประกาศ ปฏิทินการสอบเข้า ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา2564 แล้ว โดยมีรายละเอียดต่างๆดังต่อไปนี้

 

ปฏิทินการสอบเข้า ม.1 โรงเรียนสมุทรปราการ ปีการศึกษา2564

 

กำหนดการรับสมัคร

ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่1 

ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

⇒กรอบข้อมูลและพิมพ์ใบสมัคร  : วันที่ 1-23 มีนาคม 2564

⇒เปิดรับสมัคร    : วันที่ 19-23 มีนาคม 2564

⇒สอบคัดเลือก   : วันที่ 3 เมษายน 2564

⇒ประกาศผล      : วันที่ 8 เมษายน 2564

⇒รายงานตัว       : วันที่ 8 เมษายน 2564

⇒มอบตัว            : วันที่ 10 เมษายน 2564

 

ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program

⇒กรอบข้อมูลและพิมพ์ใบสมัคร  : วันที่ 1-23 มีนาคม 2564

⇒เปิดรับสมัคร    : วันที่ 19-23 มีนาคม 2564

⇒สอบคัดเลือก   : วันที่ 3 เมษายน 2564

⇒ประกาศผล      : วันที่ 8 เมษายน 2564

⇒รายงานตัว       : วันที่ 8 เมษายน 2564

⇒มอบตัว            : วันที่ 10 เมษายน 2564

 

ห้องเรียนปกติ

⇒กรอบข้อมูลและพิมพ์ใบสมัคร  : วันที่ 1 มีนาคม – 28 เมษายน 2564

⇒เปิดรับสมัคร : วันที่ 24-28 เมษายน 2564

⇒สอบคัดเลือก : วันที่ 1 พฤษภาคม 2564

⇒ประกาศผล    : วันที่ 5 พฤษภาคม 2564

⇒รายงานตัว     : วันที่ 5 พฤษภาคม 2564

⇒มอบตัว         : วันที่ 24 พฤษภาคม 2564

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์โรงเรียนสมุทรปราการ  <<คลิกอ่านที่นี่>>

About TogetherEduClub

Check Also

ตะลุยโจทย์ ONET ป.6 [วิทย์ EP. 9] / ครูวันTogether

   

Leave a Reply

%d bloggers like this: