ปฏิทินการสอบเข้า ม.1 โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ปีการศึกษา2564

โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ได้ประกาศ ปฏิทินการสอบเข้า ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา2564 แล้ว โดยมีรายละเอียดต่างๆดังต่อไปนี้

 

ปฏิทินการสอบเข้า ม.1 โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ปีการศึกษา2564

 

 

กำหนดการรับสมัคร

ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่1

ห้องเรียนพิเศษ

วิทยาศาสตร์ 36 ที่นั่ง

⇒เปิดรับสมัคร : วันที่ 19-23 มีนาคม 2564

⇒สอบคัดเลือก : วันที่ 3 เมษายน 2564

⇒ประกาศผล : วันที่ 9 เมษายน 2564

⇒รายงานตัว : วันที่ 9 เมษายน 2564

⇒มอบตัว : วันที่ 24 เมษายน 2564

 

คณิตศาสตร์ 36 ที่นั่ง

⇒เปิดรับสมัคร : วันที่ 19-23 มีนาคม 2564

⇒สอบคัดเลือก : วันที่ 3 เมษายน 2564

⇒ประกาศผล : วันที่ 9 เมษายน 2564

⇒รายงานตัว : วันที่ 9 เมษายน 2564

⇒มอบตัว : วันที่ 24 เมษายน 2564

 

ภาษาอังกฤษ 36 ที่นั่ง

⇒เปิดรับสมัคร : วันที่ 19-23 มีนาคม 2564

⇒สอบคัดเลือก : วันที่ 3 เมษายน 2564

⇒ประกาศผล : วันที่ 9 เมษายน 2564

⇒รายงานตัว : วันที่ 9 เมษายน 2564

⇒มอบตัว : วันที่ 24 เมษายน 2564

 

ห้องเรียนปกติ 

ความสามารถพิเศษ

⇒เปิดรับสมัคร : วันที่ 24-27 เมษายน 2564

⇒สอบคัดเลือก : วันที่ 29 เมษายน 2564

⇒ประกาศผล : วันที่ 30 เมษายน 2564

⇒รายงานตัว วันที่ 30 เมษายน 2564

⇒มอบตัว : วันที่ 8 พฤษภาคม 2564

 

สอบคัดเลือก

⇒เปิดรับสมัคร : วันที่ 24-27 เมษายน 2564

⇒สอบคัดเลือก : วันที่ 29 เมษายน 2564

⇒ประกาศผล : วันที่ 5 พฤษภาคม 2564

⇒รายงานตัว วันที่ 5 พฤษภาคม 2564

⇒มอบตัว : วันที่ 8 พฤษภาคม 2564

 

ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่4 

ประเภทห้องเรียนพิเศษ 

วิทยาศาสตร์ 30 ที่นั่ง

⇒เปิดรับสมัคร : วันที่ 19-23 มีนาคม 2564

⇒สอบคัดเลือก : วันที่ 4 เมษายน 2564

⇒ประกาศผล : วันที่ 9 เมษายน 2564

⇒รายงานตัว : วันที่ 9 เมษายน 2564

⇒มอบตัว : วันที่ 24 เมษายน 2564

 

คณิตศาสตร์ 36 ที่นั่ง

⇒เปิดรับสมัคร : วันที่ 19-23 มีนาคม 2564

⇒สอบคัดเลือก : วันที่ 4 เมษายน 2564

⇒ประกาศผล : วันที่ 9 เมษายน 2564

⇒รายงานตัว : วันที่ 9 เมษายน 2564

⇒มอบตัว : วันที่ 24 เมษายน 2564

 

ภาษาอังกฤษ (IEP) 36 ที่นั่ง

⇒เปิดรับสมัคร : วันที่ 19-23 มีนาคม 2564

⇒สอบคัดเลือก : วันที่ 4 เมษายน 2564

⇒ประกาศผล : วันที่ 9 เมษายน 2564

⇒รายงานตัว : วันที่ 9 เมษายน 2564

⇒มอบตัว : วันที่ 24 เมษายน 2564

 

ประเภทห้องเรียนปกติ

ความสามารถพิเศษ

⇒เปิดรับสมัคร : วันที่ 24-27 เมษายน 2564

⇒สอบคัดเลือก : วันที่ 29 เมษายน 2564

⇒ประกาศผล : วันที่ 30 เมษายน 2564

⇒รายงานตัว วันที่ 30 เมษายน 2564

⇒มอบตัว : วันที่ 8 พฤษภาคม 2564

 

สอบคัดเลือก

⇒เปิดรับสมัคร : วันที่ 24-28 เมษายน 2564

⇒สอบคัดเลือก : วันที่ 2 พฤษภาคม 2564

⇒ประกาศผล : วันที่ 6 พฤษภาคม 2564

⇒รายงานตัว วันที่ 6 พฤษภาคม 2564

⇒มอบตัว : วันที่ 9 พฤษภาคม 2564

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม  <<คลิกอ่านที่นี่>>

About TogetherEduClub

Check Also

สอบเข้าม.1 รอบ2 ห้องเรียนปกติ โรงเรียน สพม.ปทุมธานี ปีการศึกษา2565

สอบเข้าม.1 รอบ2 …

Leave a Reply

%d bloggers like this: