ปฏิทินการสอบเข้า ม.1 โรงเรียนหอวัง ปีการศึกษา2564

โรงเรียนหอวัง ได้ประกาศ ปฏิทินการสอบเข้า ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา2564 แล้ว โดยมีรายละเอียดต่างๆดังต่อไปนี้ อย่าลืมเตรียมตัวสอบกันได้แล้วนะ

 

ปฏิทินการสอบเข้า ม.1 โรงเรียนหอวัง ปีการศึกษา2564

 

ประเภทห้องเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่1

⇒ห้องเรียนปกติ

⇒ห้องเรียนพิเศษ ดนตรีไทย

⇒ห้องเรียนพิเศษ ดนตรีสากล

⇒ห้องเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้ม

⇒ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

 

กำหนดการรับสมัคร

ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่1

ห้องเรียนพิเศษ

⇒เปิดรับสมัคร : วันที่ 19-23 มีนาคม 2564

⇒สอบคัดเลือก : วันที่ 3 เมษายน 2564

⇒ประกาศผล : ภายใน วันที่ 25 เมษายน 2564

⇒รายงานตัว : ภายใน วันที่ 27 เมษายน 2564

⇒มอบตัว : ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม 2564

 

ห้องเรียนปกติในเขต นอกเขต เงื่อนไขพิเศษ

⇒เปิดรับสมัคร : วันที่ 24-29 เมษายน 2564

⇒สอบคัดเลือก : วันที่ 1 พฤษภาคม 2564

⇒ประกาศผล : ภายใน วันที่ 5 พฤษภาคม 2564

⇒รายงานตัว : ภายใน วันที่ 5 พฤษภาคม 2564

⇒มอบตัว : ภายใน วันที่ 8 พฤษภาคม 2564

 

ห้องเรียนปกติ ความสามารถพิเศษ

⇒เปิดรับสมัคร : วันที่ 24-27 เมษายน 2564

⇒สอบคัดเลือก : วันที่ 29 เมษายน 2564

⇒ประกาศผล : ภายใน วันที่ 30 เมษายน 2564

⇒รายงานตัว : ภายใน วันที่ 30 เมษายงน 2564

⇒มอบตัว : ภายใน วันที่ 8 พฤษภาคม 2564

 

ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่4

ห้องเรียนพิเศษ

⇒เปิดรับสมัคร : วันที่ 19-23 มีนาคม 2564

⇒สอบคัดเลือก : วันที่ 4 เมษายน 2564

⇒ประกาศผล : ภายใน วันที่ 26 เมษายน 2564

⇒รายงานตัว : ภายใน วันที่ 28 เมษายน 2564

⇒มอบตัว : ภายใน วันที่ 2 พฤษภาคม 2564

 

ห้องเรียนปกติในเขต นอกเขต เงื่อนไขพิเศษ

⇒เปิดรับสมัคร : วันที่ 24-28 เมษายน 2564

⇒สอบคัดเลือก : วันที่ 2 พฤษภาคม 2564

⇒ประกาศผล : ภายใน วันที่ 6 พฤษภาคม 2564

⇒รายงานตัว : ภายใน วันที่ 6 พฤษภาคม 2564

⇒มอบตัว : ภายใน วันที่ 9 พฤษภาคม 2564

 

ห้องเรียนปกติ ความสามารถพิเศษ

⇒เปิดรับสมัคร : วันที่ 24-27 เมษายน 2564

⇒สอบคัดเลือก : วันที่ 29 เมษายน 2564

⇒ประกาศผล : ภายใน วันที่ 30 เมษายน 2564

⇒รายงานตัว : ภายใน วันที่ 30 เมษายาน 2564

⇒มอบตัว : ภายใน วันที่ 8 พฤษภาคม 2564

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์โรงเรียนหอวัง <<คลิกอ่านที่นี่>>

About TogetherEduClub

Check Also

สอบเข้าม.1 รอบ2 ห้องเรียนปกติ โรงเรียน สพม.ปทุมธานี ปีการศึกษา2565

สอบเข้าม.1 รอบ2 …

Leave a Reply

%d bloggers like this: