ปฏิทินสอบเข้า ม.1 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ปีการศึกษา2564

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ได้ประกาศ ปฏิทินการสอบเข้า ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา2564 แล้ว โดยมีรายละเอียดต่างๆดังต่อไปนี้

 

ปฏิทินสอบเข้า ม.1 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ปีการศึกษา2564

 

กำหนดการรับสมัคร

ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่1

 

ห้องเรียนพิเศษ 

ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทาง สสวท และ สอวน

⇒แจ้งความจำนง : วันที่ 12-23 มีนาคม 2564

⇒เปิดรับสมัคร      : วันที่ 19-23 มีนาคม 2564

⇒สอบคัดเลือก     : วันที่ 3 เมษายน 2564

⇒ประกาศผลสอบ : วันที่ 25 เมษายน 2564

⇒รายงานตัว         : วันที่ 27 เมษายน 2564

⇒มอบตัว              : วันที่ 1 พฤษภาคม 2564

 

ห้องเรียนปกติ

เปิดรับสมัคร

⇒สอบคัดเลือก (ถ้ามี)           : วันที่ 24-28 เมษายน 2564

⇒ความสามารถพิเศษ (ถ้ามี) : วันที่ 24-27 เมษายน 2564

⇒เงื่อนไขพิเศษ (ถ้ามี)         : วันที่ 24-28 เมษายน 2564

⇒จับฉลาก (ถ้ามี)                 : วันที่ 24-28 เมษายน 2564

 

สอบ/คัดเลือก

⇒สอบคัดเลือก (ถ้ามี)          : วันที่ 1 พฤษภาคม 2564

⇒ความสามารถพิเศษ (ถ้ามี) : วันที่ 29 เมษายน 2564

⇒เงื่อนไขพิเศษ (ถ้ามี)         : วันที่ 1 พฤษภาคม 2564

 

จับฉลาก

⇒จับฉลาก (ถ้ามี)                 : วันที่ 6 พฤษภาคม 2564

 

ประกาศผล

⇒สอบคัดเลือก (ถ้ามี)           : วันที่ 5 พฤษภาคม 2564

⇒ความสามารถพิเศษ (ถ้ามี) : วันที่ 30 เมษายน 2564

⇒เงื่อนไขพิเศษ (ถ้ามี)         : วันที่ 5 พฤษภาคม 2564

⇒จับฉลาก (ถ้ามี)                 : วันที่ 6 พฤษภาคม 2564

 

มอบตัว

⇒สอบคัดเลือก (ถ้ามี)           : วันที่ 8 พฤษภาคม 2564

⇒ความสามารถพิเศษ (ถ้ามี) : วันที่ 8 พฤษภาคม 2564

⇒เงื่อนไขพิเศษ (ถ้ามี)         : วันที่ 8 พฤษภาคม 2564

⇒จับฉลาก (ถ้ามี)                 : วันที่ 8 พฤษภาคม 2564

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)  <<คลิกอ่านที่นี่>>

About TogetherEduClub

Check Also

สอบเข้าม.1 รอบ2 ห้องเรียนปกติ โรงเรียน สพม.ปทุมธานี ปีการศึกษา2565

สอบเข้าม.1 รอบ2 …

Leave a Reply

%d bloggers like this: