ปฏิทินการสอบเข้า ม.1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ปีการศึกษา2564

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ได้ประกาศ ปฏิทินการสอบเข้า ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา2564 แล้ว โดยมีรายละเอียดต่างๆดังต่อไปนี้

 

ปฏิทินการสอบเข้า ม.1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ปีการศึกษา2564

 

กำหนดการรับสมัคร

ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 

ห้องเรียน EP และ SMTP 

⇒เปิดรับสมัคร    : วันที่ 19-23 มีนาคม 2564

⇒สอบคัดเลือก   : วันที่ 3 เมษายน 2564

⇒ประกาศผล      : วันที่ 5 เมษายน 2564

⇒รายงานตัว       : วันที่ 6 เมษายน 2564

⇒มอบตัว            : วันที่ 6 เมษายน 2564

 

สอบทั่วไป 

⇒เปิดรับสมัคร : วันที่ 24-28 เมษายน 2564

⇒สอบคัดเลือก : วันที่ 1 พฤษภาคม 2564

⇒ประกาศผล    : วันที่ 5 พฤษภาคม 2564

⇒รายงานตัว     : วันที่ 5 พฤษภาคม 2564

⇒มอบตัว         : วันที่ 24 พฤษภาคม 2564

 

ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่4

ห้องเรียนพิเศษ

⇒เปิดรับสมัคร   : วันที่ 19-23 มีนาคม 2564

⇒สอบคัดเลือก : วันที่ 4 เมษายน 2564

⇒ประกาศผล    : วันที่ 6 เมษายน 2564

⇒รายงานตัว     :วันที่ 7 เมษายน 2564

⇒มอบตัว         : วันที่ 7 เมษายน 2564

 

สอบทั่วไป

⇒เปิดรับสมัคร : วันที่ 24-28 เมษายน 2564

⇒สอบคัดเลือก : วันที่ 1 พฤษภาคม 2564

⇒ประกาศผล    : วันที่ 5 พฤษภาคม 2564

⇒รายงานตัว     : วันที่ 5 พฤษภาคม 2564

⇒มอบตัว         : วันที่ 9 พฤษภาคม 2564

 

ความสามารถพิเศษ 

⇒เปิดรับสมัคร : วันที่ 24-27 เมษายน 2564

⇒สอบคัดเลือก : วันที่ 29 เมษายน 2564

⇒วัดความรู้จัดกลุ่มเรียน : วันที่ 2 พฤษภาคม

⇒ประกาศผล    : ผลสอบปฏิบัติ วันที่ 30 เมษายน 2564 ,ผสสอบ วันที่ 6 พฤษภาคม 2564

⇒รายงานตัว     : วันที่ 5 พฤษภาคม 2564

⇒มอบตัว         : วันที่ 9 พฤษภาคม 2564

 

 

ขั้นตอนการสมัครออนไลน์

1.บันทึกข้อมูลบนเว็บ  <<คลิกบันทึกที่นี่>>

2.พิมพ์ใบสมัคร + ติดรูปถ่าย

3.ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าสอบ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ  <<คลิกอ่านที่นี่>

About TogetherEduClub

Check Also

สอบเข้าม.1 รอบ2 ห้องเรียนปกติ โรงเรียน สพม.ปทุมธานี ปีการศึกษา2565

สอบเข้าม.1 รอบ2 …

Leave a Reply

%d bloggers like this: